Egyéni nyelviskolai pályázat

PÁLYÁZATBEADÁSI HATÁRIDŐ

A Tempus Közalapítvány Nyelvtanulási Egysége tájékoztatja a Külföldi Nyelvtanulási Program keretében pályázó tanulókat és intézményeket a pályázatok beadási határidejéről:

Csoportos nyelviskolai pályázatok (intézmények): 2020. április 9. csütörtök, 17:00
Egyéni nyelviskolai pályázatok: 2020. május 8. péntek, 17:00

A pályázatokat kizárólag az online pályázati rendszerben lehet beadni: https://palyazat.knyp.hu/

A pályázatok beadásával kapcsolatos tájékoztatást a pályázati felhívásokban (innen tölthetők le: egyéni nyelviskolai pályázat, csoportos nyelviskolai pályázat), továbbá a pályázati útmutatókban találnak (Egyéni nyelviskolai pályázat lépésről lépésre, Csoportos nyelviskolai pályázat lépésről lépésre).

Kérjük, hogy a dokumentumok figyelmes áttanulmányozása után, és az abban foglaltak pontos végrehajtásával nyújtsa be pályázatát!

A Tempus Közalapítvány fenntartja a jogot a pályázati határidő meghosszabbítására.

KINEK KELL ÜGYFÉLKAPUT HASZNÁLNI VAGY LÉTREHOZNI A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ?

A Tempus Közalapítvány több olyan megkeresést is kapott, amelyben szülők, intézmények aziránt érdeklődnek, hogy minden tanuló számára kötelező-e ügyfélkaput létrehozni.

Ügyfélkaput létrehozni csak az egyéni nyelviskolai pályázatot benyújtó tanulók és szüleik/gondviselője számára kötelező, mert a pályázat része a Nyilatkozat hiteles benyújtása. Mivel online pályázati rendszer működik, ezért az egyénileg pályázó tanulók és szülők/gondviselő személyazonosságáról, aláírásának hitelességéről csak elektronikus azonosítással tudunk meggyőződni.

Mivel több intézmény és szülő is jelezte, hogy csoportos nyelviskolai pályázat esetében gondot jelent számukra a pályázó intézménynél történő személyes aláírás, így számukra (szülők/gondviselő) is lehetővé tettük a Nyilatkozatok elektronikus aláírással való benyújtását (a pályázó intézmény e-mailen megküldi számukra a Nyilatkozatot, amelyet minden érintett egyenként, ügyfélkapun keresztül elektronikusan aláír, majd e-mailen visszaküldi a pályázó intézménynek).

Csoportos nyelviskolai pályázat esetében a tanuló mindenképpen személyesen, papíralapon, az iskolában írja alá a Nyilatkozatot.

Ezúton is kérjük, hogy kérdés esetén a https://www.knyp.hu honlapon keressék a hiteles tájékoztatást, illetve forduljanak e-mailben (nyelviprogram{kukac}tpf.hu ) vagy telefonon (+361 236 5055) ügyfélszolgálatunkhoz.

Az egyéb felületeken, újsághírekben található információkért a Tempus Közalapítvány nem tud felelősséget vállalni.

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS – ÜGYFÉLKAPU

Az egyéni nyelviskolai pályázat esetében mind a tanulónak, mind a szülő(k)nek/gondviselőnek szükséges nyilatkozatot kitölteni (felelősségvállalás és hozzájárulás), ezt elektronikus aláírással ellátni.

Ehhez feltétlenül szükséges, hogy minden aláíró fél rendelkezzen Ügyfélkapuval.

Személyes regisztráció
Ahhoz, hogy be tudjon lépni az Ügyfélkapun, létre kell hoznia személyes ügyfélkapus azonosítóját. Ezt bármely természetes személy megteheti. Az ügyfélkapus azonosító létrehozása egy regisztrációs eljárás, amit bármelyik regisztrációs szervnél – okmányirodában, kormányablakban, a NAV főbb ügyfélszolgálatain, konzulátusokon, egyes postai ügyfélszolgálatokon kezdeményezhet.

Az Ügyfélkaput nem csak magyar állampolgárok használhatják. EGT- állampolgárok esetében EGT-s személyazonosító igazolványt vagy útlevelet, EGT-országon kívüli külföldiek esetén útlevelet kell bemutatni a regisztrációhoz.

Az alábbi linken ezekre a kérdésekre találják meg a választ:
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu/regisztracio
• Ki regisztrálhat az Ügyfélkapun?
• Mi szükséges Ügyfélkapu nyitásához?
• Aktiválás, ügyfélkapu nyitása
• Meddig érvényes az ügyfélkapum?

A 2016. jan. 1. után kiállított személyi igazolvánnyal rendelkezőknek online regisztráció is lehetséges.

Figyelmébe ajánljuk még: Útmutató szülői nyilatkozat elektronikus aláírásához

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOK – MEGJELENTEK A MINTÁK

Honlapunkon elérhetők a csoportos nyelviskolai pályázathoz és az egyéni nyelviskolai pályázathoz kapcsolódó szülői hozzájárulási és felelősségvállalási nyilatkozatok MINTÁI letölthető dokumentum formájában.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ezek a mintadokumentumok nem használhatók fel a pályázatban, hanem kizárólag tájékoztatást nyújtanak az érintett szülőknek, gondviselőknek és tanulóknak a pályázat benyújtásával járó kötelezettségeikről.

A sikeres pályázat elengedhetetlen feltétele a pályázati felületen generált nyilatkozat módosítás nélküli használata. (A nyilatkozaton eszközölt bárminemű változtatás a pályázat visszautasításához vezet.)

Az online pályázati rendszer megnyitásáról honlapunkon adunk tájékoztatást.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Tempus Közalapítvány fenntartja a jogot arra, hogy a mintadokumentumok szövegén módosítson a pályázati felület megnyitásáig.

BREXIT – LESZ-E VÁLTOZÁS A KÜLFÖLDI NYELVTANULÁSI PROGRAM KIUTAZÁSAIBAN?

Nagy-Britanniának az Európai Unióból történt rendezett kiválása kapcsán semmiféle változás nem várható a Külföldi Nyelvtanulási Program 2020-as kiutazásait érintő kérdésekben.

Amint Magyarország Londoni Nagykövetsége honlapján olvasható, 2020. december 31-ig, tehát a Brexitet követő átmeneti időszak végéig a jelenlegi beutazási szabályok maradnak érvényben, vagyis a magyar állampolgárok továbbra is beutazhatnak (útlevéllel és személyi igazolvánnyal is), tanulhatnak és szabadon munkát vállalhatnak (vízum vagy regisztráció nélkül).

EGYÉNILEG UTAZNÉK. FELVEHETEM A KAPCSOLATOT A NYELVISKOLÁVAL?

Kérjük, hogy az egyénileg pályázók ne vegyék fel közvetlenül a kapcsolatot a választott nyelviskolával, mert az egyéni tanulók jelentkezését kizárólag az online pályázati rendszerben fogják tudni fogadni a célországi nyelviskolák.

A nyelviskolák az online pályázati rendszeren keresztül történő jelentkezéskor kizárólag a tanuló életkorát, nemét és speciális igényeit (pl. kerekesszékes, stb.) látják, hogy a tanuló fogadásáról dönteni tudjanak. Tehát a tanuló személyes adatait (így nevét) nem kapják meg, vagyis az esetleges előzetes megegyezéseket nem tudják figyelembe venni a jelentkezések visszaigazolásakor.

Az egyénileg pályázók a 2020 februárjában megnyíló online pályázati felületen jelölhetik majd meg a választott kurzusokat.

TALÁLOK-E MÉG SZABAD KURZUST?

A Külföldi Nyelvtanulási Programban megpályázható kurzusokat a www.knyp.hu/kurzuskereso oldalon találhatják meg az érdeklődők. Számos szabad kurzus vár még a csoportos és az egyéni pályázókra. (Kérjük, hogy az egyénileg pályázók ne vegyék fel közvetlenül a kapcsolatot a választott nyelviskolákkal, ők a 2020 februárjában megnyíló online pályázati felületen jelölhetik majd meg a választott kurzusokat.)

Annak érdekében, hogy minél hatékonyabban legyenek kereshetők kurzusaink, új funkciót vezettünk be keresőmotorunkba: a nyelviskolák tudják jelezni, ha egy kurzusra már nem fogadnak több jelentkezést. Jelölhetik azt is, hogy újabb csoportot nem, azonban egyéni jelentkezőt még fogadnak a kurzusra.

Fontos: a nyelviskola által már lezárt kurzusok csak a “mindegy” beállítás esetén láthatók.

Az eredményes keresés érdekében azt is szükséges beállítani, hogy egyéni vagy csoportos pályázatról van szó.

Kurzus keresésekor itt lehet az új szűrőfunkciót beállítani:

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

A Külföldi Nyelvtanulási Program keretében célországi nyelvi tanulmányúton részt vevő tanulók esetében szükség van a szülő(k)/gondviselő(k) nyilatkozatára:

  1. Kiskorú tanuló esetében, mivel a kiskorú tanuló korlátozottan cselekvőképes, ezért a programban való részvételéhez, illetve a program célországaiban történő egyéni/csoportos tanulmányúton való részvételéhez a szülő(k)nek/gondviselőnek hozzá kell járulnia. (Nagykorú tanuló esetében erről nem szükséges nyilatkozni, mert a nagykorú tanuló saját döntése alapján vehet részt a programban, és utazik ki célországi nyelvi képzésre.)
  2. A tanulók magas összegű állami támogatásban részesülhetnek a tanulmányút megvalósítása érdekében (a támogatás maximum 1500 euró vagy 1350 font, továbbá maximum 234 000 forint lehet – a pontos összeg a nyelvtanfolyami díj, a célország és az ellátás szerint kerül meghatározásra), azonban a támogatás teljes összege visszakövetelendő amennyiben a tanuló neki felróható okból nem vesz részt a külföldi nyelvi képzésben, arról nem szerez részvételi igazolást, illetve a támogatás felhasználásáról nem készít szakmai beszámolót. A tanulók helyett minden esetben (a tanuló életkorától függetlenül) a szülő(k)/gondviselő vállalnak pénzügyi felelősséget és visszafizetési kötelezettséget a támogatás teljes összegére.

• A SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOT a tanulók, illetve a szülő(k)/gondviselő kizárólag a pályázati felületről fogják tudni letölteni.
• A SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT hiteles benyújtása a támogatás elnyerésének elengedhetetlen feltétele.

Az egyénileg kiutazó tanuló esetében a SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOT elektronikus aláírással kell benyújtani (https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes).
Csoportos pályázatok esetében a szülő(k)/gondviselő a pályázó intézmény kijelölt munkatársa előtt személyesen, dokumentumai bemutatásával nyújtja be nyilatkozatát.

A szülő(k)/gondviselő akadályoztatása esetén a megfelelő hatóság igazolásával tud nyilatkozatot adni (pl. a közjegyző, az illetékes gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a kiskorú külföldi kiutazásához hozzájáruló és teljeskörű pénzügyi felelősséget vállaló nyilatkozattal).
Elvált szülők esetében a törvényes képviselőnek – a szülői felügyeletet gyakorlónak – a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírói ítéletet, elhalálozott szülő(k) esetében a halotti anyakönyvi kivonat(ok) be kell mutatni.