Csoportos partneriskolai pályázat

BREXIT – LESZ-E VÁLTOZÁS A KÜLFÖLDI NYELVTANULÁSI PROGRAM KIUTAZÁSAIBAN?

Nagy-Britanniának az Európai Unióból történt rendezett kiválása kapcsán semmiféle változás nem várható a Külföldi Nyelvtanulási Program 2020-as kiutazásait érintő kérdésekben.

Amint Magyarország Londoni Nagykövetsége honlapján olvasható, 2020. december 31-ig, tehát a Brexitet követő átmeneti időszak végéig a jelenlegi beutazási szabályok maradnak érvényben, vagyis a magyar állampolgárok továbbra is beutazhatnak (útlevéllel és személyi igazolvánnyal is), tanulhatnak és szabadon munkát vállalhatnak (vízum vagy regisztráció nélkül).

PÁLYÁZATI ŰRLAP TERVEZETE

Megjelent az csoportos partneriskolai pályázathoz kapcsolódó pályázati űrlap tervezete, illetve a formai ellenőrzés és szakmai értékelés szempontjait tartalmazó dokumentum.
Kérjük, hogy partneriskolai pályázatához a pályázati felhívás megismerése után a most megjelent dokumentumokat használják a tervezéshez. A végleges dokumentumok a pályázati felület megnyitása után lesznek elérhetőek.

A KIUTAZÓK KIVÁLASZTÁSA

Hogyan válassza ki az intézmény a csoportos pályázatához a tanulókat?

A Külföldi Nyelvtanulási Programban minden köznevelésben részt vevő 9. és 11. osztályos gimnáziumi és szakgimnáziumi tanuló jogosult részt venni, a támogatás elnyeréséhez azonban pályázat benyújtására van szükség.

A jogosult tanulókkal jogviszonyban álló intézmények (vagy fenntartóik) a célországi nyelvi képzések eredményes megvalósítása érdekében csoportos tanulmányutat szervezhetnek a program keretében jogosult tanulóik számára. A programban való részvétel nem kötelező, ahogy az érintett köznevelési intézmény számára sem kötelező csoportos tanulmányutat szervezni, és ehhez kapcsolódóan támogatási kérelmet benyújtani.

Amennyiben a köznevelési intézmény (fenntartó) csoportos tanulmányút szervezése mellett dönt, a csoportban utaztatni kívánt tanulók kiválasztását átláthatóan kell megvalósítania, valamennyi jogosult tanuló számára egyenlő esélyt biztosítva.

Ez nem zárja ki azt, hogy a pályázó intézmény (fenntartó) a tanulók kiválasztását feltételekhez köti (pl. csak a 9. évfolyamon tanulóknak vagy csak kiskorú tanulóknak szervez csoportos nyelviskolai tanulmányutat). A pályázó intézmény egyéb feltételeket is meghatározhat, pl. megtagadhatja azon tanulók számára a csoportos tanulmányúton való részvételt, akiknek súlyos vagy rendszeres fegyelmi problémája miatt az intézmény nem kívánja a célországi felügyeletüket biztosítani.

A tanuló alacsonyabb nyelvi szintje vagy gyengébb nyelvi osztályzatai semmiképpen nem lehetnek a csoportos kiutazás esetében kizáró szempontok, mert a program célja a nyelvi készségek és nyelvtudás fejlesztése, és a támogató sem szabott nyelvi követelményt a programban való részvételhez.

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

A Külföldi Nyelvtanulási Program keretében célországi nyelvi tanulmányúton részt vevő tanulók esetében szükség van a szülő(k)/gondviselő(k) nyilatkozatára:

  1. Kiskorú tanuló esetében, mivel a kiskorú tanuló korlátozottan cselekvőképes, ezért a programban való részvételéhez, illetve a program célországaiban történő egyéni/csoportos tanulmányúton való részvételéhez a szülőknek (vagy gondviselőnek, törvényes képviselőnek) hozzá kell járulnia. (Nagykorú tanuló esetében erről nem szükséges nyilatkozni, mert a nagykorú tanuló saját döntése alapján vehet részt a programban, és utazik ki célországi nyelvi képzésre.)
  2. A tanulók magas összegű állami támogatásban részesülhetnek a tanulmányút megvalósítása érdekében (a támogatás maximum 1500 euró vagy 1350 font, továbbá maximum 234 000 forint lehet – a pontos összeg a nyelvtanfolyami díj, a célország és az ellátás szerint kerül meghatározásra), azonban a támogatás teljes összege visszakövetelendő amennyiben a tanuló neki felróható okból nem vesz részt a külföldi nyelvi képzésben, arról nem szerez részvételi igazolást, illetve a támogatás felhasználásáról nem készít szakmai beszámolót. A tanulók helyett minden esetben (a tanuló életkorától függetlenül) a szülő(k)/gondviselő vállalnak pénzügyi felelősséget és visszafizetési kötelezettséget a támogatás teljes összegére.

• A SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOT a tanulók, illetve a szülő(k)/gondviselő kizárólag a pályázati felületről fogják tudni letölteni.
• A SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT hiteles benyújtása a támogatás elnyerésének elengedhetetlen feltétele.

Az egyénileg kiutazó tanuló esetében a SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOT elektronikus aláírással kell benyújtani (https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes).
Csoportos pályázatok esetében a szülő(k)/gondviselő a pályázó intézmény kijelölt munkatársa előtt személyesen, dokumentumai bemutatásával nyújtja be nyilatkozatát.

A szülő/gondviselő akadályoztatása esetén a megfelelő hatóság igazolásával tud nyilatkozatot adni (pl. a közjegyző, az illetékes gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a kiskorú külföldi kiutazásához hozzájáruló és teljeskörű pénzügyi felelősséget vállaló nyilatkozattal).
Elvált szülők esetében a törvényes képviselőnek – a szülői felügyeletet gyakorlónak – a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírói ítéletet, elhalálozott szülő(k) esetében a halotti anyakönyvi kivonat(ok) be kell mutatni.

A csoportos nyelvi képzésre pályázatot benyújtó köznevelési intézmény vagy annak fenntartója szintén nyilatkozatot kérhet be a tanulóktól, illetve az ő szülő(k)től/gondviselőtől, hogy fenti kötelezettségeinek ismeretében megbízza a tanulóval jogviszonyban álló köznevelési intézményt vagy annak fenntartóját, hogy a tanuló számára csoportos tanulmányutat szervezzen, és egyben vállalja, hogy az arra beadott jelentkezését neki felróható okból vissza nem vonja, mert tisztában van azzal, hogy részvételi szándékának megváltoztatása veszélyeztetheti az intézményi pályázat sikerét, illetve a többi tanuló részvételét a Külföldi Nyelvtanulási Programban.