Belépési pont az intézményeknek az adategyeztetés megkezdéséhez: https://palyazat2022.knyp.hu/

A Külföldi Nyelvtanulási Programban a tanulók csoportos formában is részt vehetnek. Csoportos tanulmányutat a köznevelési vagy szakképző intézmények, vagy azok fenntartói szervezhetnek a jogosult tanulóik számára.

Ez a fajta tanulmányút kétféleképpen valósulhat meg:
1) csoportos nyelviskolai képzésen való részvétellel (csoportos nyelviskolai pályázat),
2) csoportos partneriskolai projekt megvalósításával (csoportos partneriskolai pályázat).

Mindkét esetben a köznevelési vagy szakképző intézmény, vagy annak fenntartója nyújtja be a pályázatot, és szervezi meg a külföldi tanulmányutat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a Programban Kedvezményezett intézmény

 1. nem költségvetési szerv,
 2. nem egyházi jogi személy,
 3. nem szociális szövetkezet,

ebben az esetben a támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg folyósításának előfeltétele, hogy a Kedvezményezett intézmény a támogatási összeg mértékéig a Tempus Közalapítvány javára szóló, beszedési megbízásra felhatalmozó nyilatkozatot tegyen (inkasszó) a folyósítandó támogatás a Külföldi Nyelvtanulási Program pályázati célkitűzéseinek megfelelő felhasználásának biztosítékául.

A beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat:

 • a Kedvezményezett számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett,
 • a Tempus Közalapítvány javára szól és csak a Tempus Közalapítvány írásbeli hozzájárulásával visszavonható,
 • a Kedvezményezett valamennyi, jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozik és egyidejűleg nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről,
 • pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A kikötött biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

A Külföldi Nyelvtanulási Programban a támogatói okirat kibocsátását követően, a támogatási összeg folyósítása érdekében beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatra kötelezett az intézmény, ha fenntartója különösen az alábbi fenntartói típusok közé sorolható:

 • korlátolt felelősségű társaság
 • közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • alapítvány
 • közalapítvány
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • magán felsőoktatási intézmény
 • közhasznú alapítvány
 • egyesület
 • vallási tevékenységet végző szervezet
 • szakszervezet
 • közhasznú egyesület
 • külföldi állam
 • többcélú kistérségi társulás
 • közhasznú nonprofit részvénytársaság
 • egyéni vállalkozó
 • vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő felsőoktatási intézmény.