Hírek

Egy évvel később indul a Külföldi Nyelvtanulási Program

A koronavírus-világjárvány következtében még mindig fennálló bizonytalanságok miatt Magyarország kormánya úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a Külföldi Nyelvtanulási Program indítását. Ennek megfelelően a Programra való pályázási folyamat 2022-ben nem kezdődik el, arra 2023-ban lesz lehetőség. Köszönjük, hogy eddig is figyelemmel kísérte honlapunkat, bízunk benne, hogy a jövőben is megtisztel minket bizalmával.

Megnyitás

Tájékoztatás a technikumban tanuló diákok jogosultságáról!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szakképzésért Felelős Helyettes Államtitkárságának iránymutatása alapján a technikumba járó fiatalok Külföldi Nyelvtanulási Programban (KNYP) való jogosultságára vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adjuk: A Külföldi Nyelvtanulási Program megvalósításáról szóló 1880/2020. (XII. 4.) Korm. határozat a 2. pontjában „… felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon […]

Megnyitás

Intézményi és fenntartói nyilvántartásba vétel és regisztráció

2021. november 17-én a Külföldi Nyelvtanulási Program pályázati rendszerén keresztül minden pályázatra jogosult magyar közoktatási intézmény (gimnázium, szakgimnázium, technikum) és azok fenntartója tájékoztató emailt kapott arról, hogy a szükséges regisztrációt követően, megkezdheti a pályázatok benyújtásához szükséges előzetes adategyeztetést. Javasoljuk, hogy a regisztrációt megelőzően a honlapon szereplő részletes pályázati kiírásokat vagy az adott pályázattípushoz készített lépésről […]

Megnyitás

Fenntartói pályázat előfeltétele az adategyeztetés

A fenntartóknak is van lehetősége pályázatot benyújtania a Külföldi Nyelvtanulási Programban! A fenntartó a fenntartásában működő intézményeitől érkező igények esetén maga is tud csoportos nyelviskolai vagy csoportos partnerintézményi pályázatot benyújtani, például olyan esetekben amennyiben a kiválasztott kurzusra csak így tudják teljesíteni a pályázat beadásához szükséges minimum csoportlétszámot. Ahhoz, hogy az ilyen és az ehhez hasonló […]

Megnyitás

A Program lebonyolítása során nem működünk együtt ügynökkel, ügynökségekkel!

Tudomásunkra jutott, hogy egyes külföldi nyelvi központok magyarországi vagy külföldi ügynökökkel, ügynökségekkel megállapodást kötöttek idegennyelvi tanulási, ösztöndíj programok kedvezményezettjeinek közvetítésére vonatkozón. Egyetlen ügynök vagy ügynökség sem partnerünk a Program megvalósítása során, ebből következően egyetlen ügynök vagy ügynökség sem járhat el a Tempus Közalapítvány nevében vagy érdekében. A fentebb leírtakból következően nem javasoljuk sem a külföldi […]

Megnyitás

November 30. Tájékoztatónap a fenntartóknak és az intézményeknek

2021. november 30-án tájékoztató webináriumot tartunk az intézményeknek és a fenntartóknak, a Program újraindításáról, az elkövetkezendő időszak tervezett feladatairól. A webináriumra történő jelentkezésre 2021. november 23-én, keddtől nyílik lehetőség a Tempus Közalapítvány honlapján az alábbi elérhetőségen: Tájékoztató rendezvény a Külföldi Nyelvtanulási Programmal kapcsolatban megjelenő feladatokról a fenntartóknak és az intézményeknek – Rendezvények – Tempus Közalapítvány […]

Megnyitás

Intézményi adategyeztetés

2021. november 16-től tudják megkezdeni az intézményi adategyeztetést a kedvezményezett tanulókkal jogviszonyban álló köznevelési vagy szakképző intézmények. A tanulói adategyeztetés megkezdésének pontos dátumáról egy külön hírben fogunk tájékoztatást adni.

Megnyitás

Sajátos nevelési igényű tanulók kiegészítő támogatása

Kiegészítő Támogatásra pályázhatnak a 2021/2022. tanévben meghirdetett Külföldi Nyelvtanulási Program keretében azok a sajátos nevelési igényű (SNI) 9. és 11. osztályos gimnáziumi és szakgimnáziumi-, valamint 9., 11. és 12. osztályos technikumi tanulók, akik az illetékes szakértői bizottság által kiállított szakvéleménnyel rendelkeznek! További részletek a jogosultak köréről a pályázati felhívásban. Pályázni az egyéni vagy csoportos nyelviskolai […]

Megnyitás

Kibővült a kedvezményezettek köre

A Külföldi Nyelvtanulási Program megvalósításáról szóló 1880/2020. (XII. 4.) Korm. határozat értelmében, újabb kedvezményezett tanulói kör élhet a Program által nyújtotta lehetőséggel. Magyarország Kormányának döntése értelmében a technikumban tanuló diákok választhatnak, hogy a jövőben a 11. vagy a 12. évfolyamon utaznak ki nyelvtanulás céljából a Programban megjelölt célországokba.

Megnyitás

JOGSZABÁLY VÁLTOZÁS

Fontos jogszabály változás 2021. július 1-jétől fontos változás történt az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben, amely a Külföldi Nyelvtanulási Programra vonatkozóan is az alábbi következményekkel jár: A jogszabályban megfogalmazott Az oktatási nyilvántartáshoz kapcsolódó egyéb adatkezelés című fejezet – 6/C. § hatályba lépésével lehetővé vált, hogy a Tempus Közalapítvány informatikai alapú nyilvántartást vezessen azokról […]

Megnyitás