Tartalom

 1. BEVEZETŐ
  1.1 Pályázat előkészítése
  1.1.1 Szülők és tanulók tájékoztatása
  1.1.2 Igény- és kapacitásfelmérés
  1.1.3 Tanulók kiválasztása a csoportos nyelviskolai tanulmányútra
  1.1.4 Kurzusválasztás, tervezés
  1.1.5 A csoportos nyelviskolai képzésben résztvevő tanulók elkötelezettsége
  1.1.6 Kapcsolatfelvétel a nyelviskolával, fogadónyilatkozat beszerzése
  1.2 Intézményi regisztráció, adategyeztetés és nyilatkozat
  1.2.1 Intézményi regisztráció
  1.2.2 Intézményi adategyeztetés
  1.2.3 Intézményi nyilatkozat
  1.3 Intézményi pályázat indítása
  1.3.1 Tanulói regisztrációk
  1.3.2 A pályázó intézmény felveszi a pályázatába a tanulókat
  1.3.2.1 Csoportos nyelviskolai pályázat
  1.3.2.2 Csoportos partneriskolai pályázat
  1.4 Szülői hozzájárulási és felelősségvállalási nyilatkozat
  1.4.1 A nyilatkozat benyújtásának módja
  1.4.2 Hibás nyilatkozat
  1.5 Csoport(ok) létrehozása a pályázati felületen
  1.6 Tanulók rendelése a csoport(ok)hoz
  1.7 Kísérő tanár(ok) megadása
  1.8 Csoport(ok) lezárása
  1.9 A célországi nyelviskola elfogadja vagy elutasítja a csoportot
  1.9.1 A nyelviskola visszaigazolja a csoportot
  1.10 Pályázat lezárható és benyújtható
 2. LÉPÉSEK NYERTES PÁLYÁZAT ESETÉN
  2.1 Támogatói döntés
  2.2 Az utazás szervezésének megkezdése
  2.3 Egyeztetés a nyelviskolával
 3. BESZÁMOLÓ
  3.1 Tanuló
  3.2 Intézmény

1. BEVEZETŐ

A Külföldi Nyelvtanulási Programban minden 9. és 11. osztályos gimnáziumi és szakgimnáziumi, valamint 9., 11., és 12. osztályos technikumi tanuló jogosult részt venni, a támogatás elnyeréséhez azonban pályázat benyújtására van szükség.

A 2021/22-es tanévben lehetőség van egyéni vagy csoportos kiutazás megpályázására.

Csoportos nyelviskolai és partneriskolai pályázatot a tanulóval jogviszonyban álló köznevelési vagy szakképző intézmény – ideértve a tagintézményeket, vagy feladatellátási helyeket is – (továbbiakban: intézmény), illetve a köznevelési- és szakképző intézmény fenntartója (továbbiakban: fenntartó) adhat be. Ebben az esetben a pályázó intézmény számos szervezési feladat elvégzését (pl. egyeztetés a nyelviskolával, kiutazás megszervezése, kísérőtanár biztosítása) magára vállalja.

Az iskolák részvétele és csoportok szervezése a Külföldi Nyelvtanulási Programban nem kötelező feladata az intézményeknek/fenntartóknak.

A következőkben megismerheti az intézményi pályázás folyamatának lépéseit és a pályázati rendszert, amelyben a Tempus Közalapítvány részére tudja beadni pályázatát.

1.1 PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

1.1.1 SZÜLŐK ÉS TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA

Amennyiben a 2021/2022. tanévben a Külföldi Nyelvtanulási Programban intézményi pályázat beadására jogosult intézmény úgy dönt, hogy csoportos nyelviskolai vagy partneriskolai pályázatot nyújt be, a folyamat első lépése az érintett tanulók és szülők tájékoztatása a Programról és a lehetőségekről.

Ehhez kérjük, elsőként olvassa el a Program pályázati felhívását, melyet a https://www.knyp.hu/hu/ weboldalon érhet el

További tájékozódáshoz hasznos lehet:

1.1.2 IGÉNY ÉS KAPACITÁSFELMÉRÉS

A tájékoztatást követően javasoljuk, hogy az intézményi pályázat benyújtását tervező intézmény végezzen igényfelmérést a jogosult tanulók/szüleik körében arról, hogy részt vennének-e a Programban és mely tantervi keretek között tanult nyelv(ek)ből kívánnak élni a lehetőséggel.

Az intézménynek fel kell mérnie azt is, hogy hány kísérőtanárt tud bevonni a Programba. Minden csoportban legalább egy olyan pedagógusnak kell kísérőként közreműködnie, akinek a pályázó intézmény a munkáltatója.

A további kísérőtanárok ideális esetben szintén a pályázó intézmény munkatársai, de kísérőtanárként azt lehet megbízni, aki a köznevelési törvény szerint pedagógus munkakörben alkalmazható.

(A kísérőtanárokkal kapcsolatos további információkért ld. Csoportos nyelviskolai pályázati felhívás 3. fejezet)

1.1.3 TANULÓK KIVÁLASZTÁSA CSOPORTOS NYELVISKOLAI ÉS/ PARTNERINTÉZMÉNYI TANULMÁNYÚTRA

Amennyiben az intézmény/fenntartó csoportos tanulmányút szervezése mellett dönt, a csoportban utaztatni kívánt tanulók kiválasztásának átláthatóan kell megvalósulnia, valamennyi jogosult tanuló számára egyenlő esélyt biztosítva.

Ez nem zárja ki azt, hogy a pályázó intézmény (fenntartó) a tanulók kiválasztását feltételekhez köti (pl. csak a 9. évfolyamon tanulóknak vagy csak kiskorú tanulóknak szervez csoportos nyelviskolai tanulmányutat, stb.). A pályázó intézmény egyéb feltételeket is meghatározhat, pl. megtagadhatja azon tanulók számára a csoportos tanulmányúton való részvételt, akiknek súlyos vagy rendszeres fegyelmi problémája miatt az intézmény nem kívánja a célországi felügyeletüket biztosítani.

A tanuló alacsonyabb nyelvi szintje vagy gyengébb nyelvi osztályzatai semmiképpen nem lehetnek a csoportos kiutazás esetében kizáró szempontok, mert a Program célja a nyelvi készségek és nyelvtudás fejlesztése, és a Támogató sem szabott nyelvi követelményt a Programban való részvételhez.

1.1.4 KURZUSVÁLASZTÁS, TERVEZÉS (CSOPORTOS NYELVISKOLAI PÁLYÁZAT ESETÉN)

Amennyiben nyelvenként legalább 8 tanuló jelentkezik (ez a csoport minimum létszáma, akik egy nyelviskola, azonos kurzuskóddal ellátott képzésén vesznek részt), megkezdhető a nyelvi képzés keresése, kiválasztása. A Külföldi Nyelvtanulási Programban kizárólag a kurzuskereső oldalon szereplő kurzusok támogathatók.

A megpályázandó kurzus kiválasztásába az érintett tanulókat be kell vonni (erre számos lehetőség nyílik tanórai kereteken belül: pl. célországok, nyelviskolák, települések, kurzusok közös böngészése, kiselőadás tartása kurzusismertetéssel, lehetőségek megvitatása, stb.). Fontos jelezni a tanulóknak, hogy a Program sikeres megvalósítása érdekében szükséges a rugalmasság.

1.1.5 A CSOPORTOS NYELVISKOLAI KÉPZÉSEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK ELKÖTELEZETTSÉGE

Elengedhetetlen, hogy a Programra jelentkező tanulók, akik az intézményük (vagy annak fenntartójának) szervezésében szeretnének részt venni a Programban, komolyan gondolják részvételi szándékukat, hiszen a pontos csoportlétszám, a nemek és életkorok ismerete nélkül nem folytatható tovább a szervezés.

Olyan tanuló, aki a szervezés előrehaladott fázisában visszalép, veszélyezteti társai részvételét a Programban, és jelentősen megnehezíti a pályázó intézmény feladatait. Ezért dönthet úgy az intézmény, hogy a tanulókkal/szüleikkel előzetes nyilatkozatot írat alá, amelynek tartalmát a pályázó intézmény alakítja ki.

A pályázatnak kötelező része a szülői hozzájárulási és felelősségvállalási nyilatkozat.

1.1.6 KAPCSOLATFELVÉTEL A NYELVISKOLÁVAL, NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZAT BESZERZÉSE

Miután véglegessé válik a csoportos nyelviskolai képzésben résztvevő tanulók névsora, és döntés született, hogy melyik célország melyik nyelviskolájában, milyen időpontban, milyen kurzust kívánnak választani, a pályázó intézmény emailben vagy telefonon felveszi a kapcsolatot a nyelviskolával, és egyeztetnek a csoportról (korosztály, nyelvi szint, esetleg különleges igények, stb.), végül arról, hogy a választott kurzuson van-e hely a csoport számára. A sikeres foglalás érdekében érdemes kellő rugalmassággal tárgyalni a nyelviskolával (előfordulhat pl., hogy ugyanarra a kurzustípusra más dátummal van szabad kapacitása a nyelviskolának, a nyelviskola másik telephelyén lenne hely, stb).

Felhívjuk figyelmüket, hogy a célországi nyelviskolák megbízásából magyar képviselők válaszolhatnak az intézményi megkeresésre.

Az egyeztetés lezárásaként a pályázó intézmény nyelviskolai fogadónyilatkozatot szerez be a nyelviskolától. Ebben a hazai pályázó intézmény és a célországi nyelviskola kötelezettséget vállal arra, hogy az online pályázati felület megnyílását követően az adott kurzust (helyszín, dátum, életkor, szolgáltatási csomag) adott csoporttal (létszám, életkorok, nemek aránya) a felületen:

 • a pályázó intézmény megpályázza,
 • a nyelviskola pedig a jelentkezést visszaigazolja, az elfogadott jelentkezéseket nyilvántartja, a lefoglalt helyeket a pályázatok lezárásáig fenntartja (online pályázati felület megnyitásától 30 napig).

A nyelviskolai fogadónyilatkozatot mindkét fél aláírja, lepecsételi és elektronikusan megküldik egymás számára. A Program honlapján rendelkezésre áll a nyelviskolai fogadónyilatkozatok mintája angol, francia és német nyelven. Fontos, hogy a pályázó intézmény etikusan és jogszerűen járjon el: csak a valóban megpályázni szándékozott kurzusokra rendelkezzen nyelviskolai fogadónyilatkozattal, és minden egyéb esetleges nyelviskolai foglalását mihamarabb mondja vissza.

1.2 INTÉZMÉNYI REGISZTRÁCIÓ, ADATEGYEZTETÉS ÉS NYILATKOZAT

1.2.1 INTÉZMÉNYI REGISZTRÁCIÓ

A 2021/2022. tanévben a Külföldi Nyelvtanulási Programban intézményi pályázat beadására jogosult intézménynek (vagyis olyan intézménynek, fenntartónak, feladatellátási helynek, melynek tanulói között vannak a Programban részt venni jogosultak, a továbbiakban intézmény) a pályázati folyamat megindítása előtt regisztrálnia kell az online pályázati felületen.

2. ábra Intézményi hozzárendelés értesítő


Az intézményi regisztráció lehetőségének megnyitásáról a jogosult intézmények vezetői e-mail címükre rendszerüzenetet kapnak a KIR adatbázisban szereplő adatok alapján (intézményi regisztráció csak ezen adatok alapján lehetséges.) A tájékoztató e-mail tartalmazza a regisztráció elvégzésének helyét link formájában, ezen kell az intézményi regisztrációt megerősíteni és véglegesíteni.

3. ábra Regisztráció véglegesítése e-mail

A pályázati felületen ezt követően megnyílik a jelszó beállításával véglegesíthető regisztrációs felület.

4. ábra Regisztráció véglegesítése felület

A jelszónak a következő paramétereknek kell megfelelnie:

 • legalább nyolc karakter hosszú legyen,
 • tartalmazzon kis- és nagy betűket,
 • tartalmazzon számot,
 • tartalmazzon írásjelet (pl.: !, ?, -, stb.)

Abban az esetben, ha megfelelő jelszó került megadásra, a Felhasználási feltételek és az Adatkezelési tájékoztató is elfogadásra került, a regisztráció véglegesült. A felhasználó a Belépés menüpontra kattintva e-mail cím és jelszó megadását követően beléphet a KNYP rendszerébe.

5. ábra Kezdő képernyő

Belépést követően megjelenik az üdvözlőoldal, ahol a rendszer figyelmezteti a felhasználót, hogy első lépésben töltse ki és véglegesítse intézményének adatait az Intézményadatok menüpontban.

Továbbá arról is tájékoztatást kap a felhasználó, hogy intézményvezetőként nincs lehetősége tanulót magához rendelni. Amennyiben szeretné saját gyermekének pályázatát intézni, úgy regisztráljon privát e-mail címével felhasználói fiókot erre a célra.

Fent jobbról balra haladva láthatók a Dokumentumtár, a Beszámolók, a Pályázat és az Intézményadatok menüpontok.

A narancssárga csíkban (balról jobbra) helyezkednek el az alábbiak:

 • A belépett felhasználó szerepkörének jele (lehet intézményvezető vagy intézményi kapcsolattartó)
 • Pályázó Intézmény: intézmény, iskola, fenntartó
 • Intézmény neve
 • Üzenetek (Itt olvashatók a rendszertől érkező üzenetek.)
 • Felhasználó neve
 • Visszaszámláló (Belépést követően 15 perc elteltével automatikusan kilépteti a felhasználót akkor, ha nincs felhasználói aktivitás az oldalon.)
 • Kilépés (Az ikonra kattintva kiléptet a rendszer.)

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy 15 perc inaktivitás után a rendszer kilépteti a felhasználót.

Amennyiben az intézményvezetőhöz több pályázó intézmény is tartozik, ki kell választani azt, amelyiknek az adategyeztetését szeretné elvégezni.

A választható intézmények listája a felső menüsorban található.

Az Üzenetek ikonra kattintva megnyílnak azok az üzenetek, amiket a rendszer küld az elvégzett műveletekről. Ilyen lehet például a regisztráció véglegesítése. Alapbeállítás, hogy az olvasatlan üzenetek jelennek meg. Amennyiben nincsenek olvasatlan üzenetek, akkor az összes üzenetek lapfülre kattintva láthatóvá válnak a korábban már elolvasott üzenetek.

1.2.2. INTÉZMÉNYI ADATEGYEZTETÉS

Az intézményvezető ellenőrzi a pályázati felületen megjelenő, a KIR adatbázisból származó intézményi adatokat (Alapadatok), majd további, a pályázáshoz szükséges információkat ad meg.

Pályázat benyújtásához szükséges információk:

 • vezető beosztása,
 • adószám,
 • szegregált,
 • banki adatok:
  • bank neve,
  • bankszámlaszám,
  • számlatulajdonos neve,
  • ERA kötelezett (igen, nem),
 • gazdálkodó szervezet (Ha a gazdálkodó szervezet megegyezik az intézménnyel, akkor azt itt szükséges jelölni. Abban az esetben kell csak kitölteni, ha eltér.),
  • gazdálkodó szervezet neve,
  • képviselőjének neve,
  • képviselőjének beosztása,
 • kapcsolattartó (Ha a kapcsolattartó megegyezik az intézmény vezetőjével, akkor azt itt szükséges jelölni. Abban az esetben kell kitölteni, ha eltér.),
  • kapcsolattartó neve,
  • email cím,
  • email cím újra,
  • telefonszám.
6. ábra Adategyeztető

Az adategyeztetés során az intézményvezető kapcsolattartót adhat meg, aki az intézmény nevében eljárhat a pályázat elkészítése során. A kapcsolattartót a rendszer az intézményvezető által megadott e-mail címen értesíti a szükséges regisztrációs lépésekről.

7. ábra Kapcsolattartó értesítése

Az intézményi pályázattal kapcsolatos művelet végrehajtására jogosult lesz az intézményvezető és -ha megadott kapcsolattartót- a kapcsolattartó is regisztrációját követően.

8. ábra Kapcsolattartó regisztráció

A véglegesítést követően az adatlap nem módosítható!

Véglegesítéshez a kötelező mezőket szükséges kitölteni, amely előfeltétele a pályázatra jelentkezésnek.

9. ábra Véglegesítés megerősítése

Ezt követően a Tempus Közalapítvány elvégzi az adatlap ellenőrzését. Amennyiben mindent rendben talál, jóváhagyja az adatlapot, erről a rendszer értesítést küld. Az adatlap jóváhagyása szükséges a csoportok véglegesítéséhez.

10. ábra Intézmény jóváhagyva

A Tempus Közalapítvány ügyintézőjének az adategyeztetést végző személy jelzését követően van lehetősége alaphelyzetbe állítani az adatlapot. Pl.: Ha a kapcsolattartó megváltozik.

11. ábra Intézmény alaphelyzetbe állítása
1.2.3 INTÉZMÉNYI NYILATKOZATOK

Az intézményi regisztráció és adategyeztetés véglegesítése után a Pályázat gombra kell kattintani, majd kiválasztani a pályázat típusát. A Jelentkezem gomb megnyomásával jelezheti a kiválasztott pályázaton való részvételi szándékát.

Választható pályázattípusok:

 • Csoportos nyelviskolai pályázat (min. 8 fő).
 • Partneriskolai pályázat (min. 16 fő).
12. ábra Jelentkezés pályázatokra

Amennyiben mindkét pályázattípusra szeretne jelentkezni, mindkét Jelentkezem gombot nyomja meg.

13. ábra Mindkét pályázattípus választása

Ezt követően pedig a Dokumentumtárban az online pályázati rendszer pályázattípustól függően más-más nyilatkozat letöltésére ad módot.

 • Intézményi Nyilatkozat Csoportos nyelviskolai pályázathoz
 • Intézményi Nyilatkozat Csoportos partneriskolai pályázathoz
14. ábra Dokumentumtár: Letöltés

A nyilatkozatot letöltés után

 • ki kell nyomtatni,
 • a szükséges eredeti aláírásokkal el kell látni,
 • be kell szkennelni, és fel kell tölteni a felület megfelelő helyére (Dokumentumtár / Feltöltés fül),
 • az előírt mellékletekkel együtt postára adni a Tempus Közalapítvány címére (1438 Budapest 70, Pf. 508.).
15. ábra Dokumentumtár : Feltöltés

Az előírt mellékletek a következők:

I. A képviselő 30 napnál nem régebbi aláírásmintája/aláírási címpéldánya. (A pályázó intézmény képviselőjének vagy a gazdálkodó szervezet hiteles aláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta) eredeti vagy közjegyző által készített hiteles másolata.)

II. Bankszámla igazolás (tartalmazza a bankszámla tulajdonosának nevét és számlaszámát).

A mellékleteket szintén fel kell tölteni a felületre: az aláírási címpéldányt (amennyiben több aláírási címpéldány van, azokat egy dokumentumba kell beszkennelni), továbbá a banki igazolást is be kell szkennelni, és fel kell tölteni a felület megfelelő helyére (Dokumentumtár /Feltöltés fül).

16. ábra Dokumentum feltöltése folyamatban

Feltöltés megkezdésekor a rendszer 60 másodperces visszaszámlálót indít. Az egy perc lejártával a feltöltött dokumentum megjelenik a dokumentumok listájában.

17. ábra Feltöltött nyilatkozatok

A banki igazolás a következők egyike lehet:

 • egy bankszámlaszerződés hiteles másolata,
 • egy bank által aláírt igazolás,
 • bankkivonat hitelesített másolata (amin látszik a számlatulajdonos neve, bankszámlaszáma és az, hogy ez forintszámla – de kitakarhatják az egyenlegeket, illetve a tranzakciók adatait).

Partneriskolai pályázatnál a csoport létrehozását követően jelenik meg az Intézményi partneriskolai pályázat csoport kiegészítő melléklete, melyhez az alábbi három melléklet ZIP fájl kiterjesztésben tölthető fel.

18. ábra Intézményi partneriskolai pályázat csoport kiegészítő melléklete
 • Együttműködési nyilatkozat(ok) a partneriskolával/partneriskolákkal
 • A célországi partneriskola(ák) középiskolai státuszát igazoló hiteles okirat(ok)
 • Partneriskolával/partneriskolákkal megvalósítható szakmai program(ok)

A Nyilatkozat(ok) és mellékletek postára adási határideje a pályázat beadásának határideje. A határidő után benyújtott Nyilatkozat a pályázat formai elutasítását vonja maga után!

A Tempus Közalapítvány munkatársai ellenőrzik a beküldött nyilatkozatokat és a jóváhagyást jelölik az online pályázati felületen. A formai ellenőrzés jóváhagyásáról értesítést küld a rendszer. Az esetleges hiánypótlás vagy formai hiba esetéről e-mailben értesítik a Tempus Közalapítvány munkatársai az intézményvezetőt és a kapcsolattartót.

19. ábra Értesítés intézmény jóváhagyásáról

Javasoljuk, hogy az intézményi nyilatkozatot a pályázó intézmény – a regisztrációt és adategyeztetést követően, a szükséges aláírásokkal ellátva, a szükséges mellékletekkel együtt – haladéktalanul postázza. A jelentkezés célországi nyelviskolák általi jóváhagyására, továbbá a támogatói okirat kiállítására és a támogatások utalására csak akkor lesz lehetőség, ha a Nyilatkozatot a Tempus Közalapítvány ellenőrizte és jóváhagyta.

1.3 INTÉZMÉNYI PÁLYÁZAT INDÍTÁSA

A Külföldi Nyelvtanulási Programban az érintett tanulók alanyi jogon vehetnek részt, a támogatás elnyerésére azonban pályázni kell.

A Program online pályázati felülete a következő linken nyílik meg: https://www.knyp.hu/hu/palyazom. Érvényes pályázatot az aktuális tanévben kizárólag ezen a felületen lehet beadni.

A pályázat indításáról és a pályázatbeadási határidőről honlapunkon adunk hírt. Csoportos nyelviskolai és/ Partnerintézményi pályázatot benyújtani a nyitástól számított 30. napig lesz lehetőség.

Az aktuális tanévben egy intézmény egy csoportos nyelviskolai pályázatot és egy csoportos partneriskolai pályázatot indíthat. Ebből következően egyetlen csoportos nyelviskolai pályázat alatt kell megadni az összes tervezett csoportot, a nyelviskolai tanulmányútra pályázó diákot és kurzust, nyelvtől függetlenül.

1.3.1 TANULÓI REGISZTRÁCIÓK

Ahhoz, hogy az intézmény a pályázatához hozzá tudjon rendelni tanulót, a tanulónak előzetesen regisztrálnia kell az online pályázati felületen.

A tanulót nem az intézménye regisztrálja, hanem a tanuló maga tudja elvégezni a regisztrációt (kiskorú tanuló esetében a szülő(k)/gondviselő(k) végezheti el a regisztrációt).

A regisztráció és adategyeztetés folyamatának lépései a következők:

 • felhasználói regisztráció,
 • a tanuló hozzárendelése,
 • pályázati jogosultságának ellenőrzése,
 • a jogosult tanuló adategyeztetése,
 • jelentkezés csoportos pályázatra,
 • a hitelesített nyilatkozatok feltöltése.

A felhasználói regisztrációt és az adategyeztetés folyamatainak részletes leírását a Program pályázati rendszer pályázói felhasználói kézikönyv tartalmazza.

1.3.2 A PÁLYÁZÓ INTÉZMÉNY FELVESZI A PÁLYÁZATBA A TANULÓT

Miután az intézmény regisztrált a pályázati felületen, elindította az intézmény csoportos nyelviskolai- és/vagy partneriskolai pályázatát, továbbá a csoportos- és/vagy partneriskolai pályázatban érintett tanulók is elvégezték regisztrációjukat és lezárták az adategyeztetést az aktuális tanévre, az intézmény a saját csoportos nyelviskolai (vagy partneriskolai) pályázatához rendelheti az intézményi szervezésben résztvevő tanulókat.

20. ábra Pályázat menüpont

A pályázat menüponton belül érhető el a csoportos – és a partneriskolai pályázat pályázati oldala.

1.3.2.1 CSOPORTOS NYELVISKOLAI PÁLYÁZAT
21. ábra Csoportos pályázat pályázati oldala

A pályázó intézmény kizárólag olyan jogosult tanulókat vehet fel a pályázatába oktatási azonosító alapján, akik az intézménnyel jogviszonyban állnak, és akik már rendelkeznek érvényes regisztrációval. Egyéb tanulók nem rendelhetők a pályázathoz, ahogy azok a tanulók sem, akik az adategyeztetés során az egyéni vagy partneriskolai pályázatot választották.

22. ábra Résztvevő felvétele csoportos pályázatra


A pályázó intézmény a felvehető tanulókat az oktatási azonosítójuk megadásával rendeli hozzá a pályázatához.

A pályázathoz rendelt tanulókat tudja majd a pályázó intézmény csoportokba rendezni.

23. ábra Résztvevők listája
1.3.2.2 CSOPORTOS PARTNERISKOLAI PÁLYÁZAT
24. ábra Partneriskolai pályázat pályázati oldala

A partneriskolai formában pályázó intézmény kizárólag olyan jogosult tanulókat (minimum 16 fő) vehet fel a pályázatába oktatási azonosító alapján, akik az intézménnyel jogviszonyban állnak, és akik már rendelkeznek érvényes regisztrációval. Egyéb tanulók nem rendelhetők a pályázathoz, ahogy azok a tanulók sem, akik adategyeztetés során az egyéni vagy csoportos pályázatot választották.

25. ábra Résztvevő felvétele partneriskolai pályázatba

A pályázó intézmény a felvehető tanulókat az oktatási azonosítójuk megadásával rendeli hozzá a pályázatához. A pályázathoz rendelt tanulókat tudja majd a pályázó intézmény csoportokba rendezni.

Összefoglalva, egy pályázatra jogosult intézmény egy pályázati évben két pályázatot indíthat: egy csoportos nyelviskolai pályázatot és egy partneriskolai pályázatot. Ezen pályázatok keretében indítja az összes csoportját: valamennyi nyelviskolai képzésre utazó csoportot a csoportos nyelviskolai pályázatban tünteti fel (függetlenül a célnyelvtől, célországtól, stb.), illetve valamennyi partneriskolai csoportját a partneriskolai pályázatba teszi.

A tanulókat abba a pályázatba veszi fel (csoportos nyelviskolai VAGY partneriskolai), amelynek keretében a tanuló a tanulmányútra kiutazó csoportban részt fog venni.

1.4 SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Miután a tanulót intézménye a pályázathoz rendelte, a rendszer legenerálja a szülői hozzájárulási és felelősségvállalási nyilatkozatot (továbbiakban: nyilatkozat).

A nyilatkozat generálásáról a rendszer értesíti az intézményi kapcsolattartókat, és a felületen a tanuló neve melletti szürke hátterű letöltő ikon, kék hátterű letöltő ikonra vált.

A nyilatkozatot intézményi partneriskolai pályázat esetén kizárólag a pályázó intézmény tudja letölteni a pályázati felületről.

Intézményi csoportos pályázat esetén a pályázó intézményen kívül a tanuló is le tudja tölteni a pályázati felületről.

A tanuló is értesítés kap a csoportos nyilatkozat generálásáról.

26. ábra Tanulói értesítés csoportos nyilatkozat generálásáról

A nyilatkozat hiteles benyújtása a támogatás elnyerésének elengedhetetlen feltétele.
A pályázás során kizárólag a rendszer által, a regisztrációt követően generált nyilatkozat használható. A nyilatkozat tartalmán és formáján módosítani tilos!

27. ábra Szülői nyilatkozat

Az aláírt nyilatkozatokat az intézményvezető vagy a kapcsolattartó „A nyilatkozatok megérkeztek” oszlopban jelölheti, vagy a pályázó AVDH-val hitelesített nyilatkozatának feltöltését követően a rendszer automatikusan jelöli azt a felületen.

A Program keretében célországi nyelvi tanulmányúton részt vevő tanulók esetében szükség van a szülő(k)/gondviselő nyilatkozatára, mert:

Kiskorú tanuló esetében, mivel a kiskorú tanuló korlátozottan cselekvőképes, a Programban való részvételéhez, illetve a Program célországaiban történő egyéni/csoportos tanulmányúton való részvételéhez a szülő(k)nek/gondviselőnek hozzá kell járulnia. (Nagykorú tanuló esetében erről nem szükséges nyilatkozni, mert a nagykorú tanuló saját döntése alapján vesz részt a Programban, és utazik ki célországi nyelvi képzésre.)

A tanulók magas összegű állami támogatásban részesülnek a tanulmányút megvalósítása érdekében, azonban a támogatás teljes összege visszakövetelendő amennyiben a tanuló neki felróható okból nem vesz részt a külföldi nyelvi képzésben, arról nem szerez részvételi igazolást, illetve a támogatás felhasználásáról nem készít szakmai beszámolót.

A tanulók helyett minden esetben (a tanuló életkorától függetlenül) a szülő(k)/gondviselő vállal pénzügyi felelősséget és visszafizetési kötelezettséget a támogatás teljes összegére.

1.4.1 A NYILATKOZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A nyilatkozatot a szülő(k)nek/gondviselőnek és a tanulónak is szükséges aláírnia.

A dokumentumot mindkét szülőnek alá kell írni. Csak abban az esetben elegendő egy törvényes képviselő aláírása, ha csak egy szülő/gondviselő gyakorolja a kizárólagos felügyeleti jogot (válás vagy elhalálozás következtében). Ezt a tényt a pályázói pályázati felületen a szülő(k)nek/gondviselő(k)nek az adategyeztetés során indoklásképpen büntetőjogi felelősség tudatában jelölni kell.

Csoportos nyelviskolai pályázat esetében a nyilatkozatot lehetőség van

Amennyiben speciális körülmények miatt az elektronikus hitelesítés akadályokba ütközik, úgy a pályázónak és a szülő(k)nek lehetősége van

 • személyesen aláírni a pályázó intézmény vezetője által hivatalosan kijelölt személy előtt (az aláírók személyének és okmányainak ellenőrzésével),
 • személyesen aláírni egyéb, kizárólag hatóság által hitelesített formában (pl. a közjegyző, az illetékes gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő vagy a járási hivatal előtt tett nyilatkozat).

A nyilatkozatot csoportos nyelviskolai pályázat esetén a pályázó intézmény és a pályázó tudja letölteni a pályázati felületről. Az intézményben történő személyes aláírás választása esetén az intézmény kinyomtatja, hatósági személy előtti személyes aláírás esetén e-mailben megküldi a hatóságnak, elektronikus hitelesítés esetén e-mailben megküldi a szülő(k)nek.

Az intézményvezető vagy a kapcsolattartó jelöli az online felületen, hogy a nyilatkozat hiteles aláírása megtörtént, azonban postára adására vagy online feltöltésére nincs lehetőség.

1.4.2 HIBÁS NYILATKOZAT

Amennyiben a nagykorú tanuló, szülő/gondviselő a regisztrálás és adategyeztetés alkalmával hibás adattal véglegesítette az adatlapját, és ennek következtében az intézmény hibás szülői nyilatkozatot töltött le a csoportos pályázatba felvett tanuló részére, az intézményi kapcsolattartó törölje az adott tanulót a pályázatból, majd a nagykorú tanuló, szülő/gondviselő adatlap javítását követően vegye fel újra a tanulót a pályázatba, ezek után a nyilatkozat frissült verzióját töltheti le a tanuló számára

1.5 CSOPORT(OK) LÉTREHOZÁSA A PÁLYÁZATI FELÜLETEN

A pályázati folyamat következő lépése a csoport(ok) létrehozása. Egy pályázaton belül több csoport is létrehozható, amennyiben az intézmény több célországi kurzusra is indít csoportot.

Egy csoportról beszélünk, ha legalább 8 tanuló, azonos kurzuskóddal (azonos nyelviskolában, azonos helyszínen, időpontban, azonos szállással) rendelkező nyelvi képzésén vesz részt. Az azonos kurzuskódon belül a nyelviskola a tanulók nyelvi szintje alapján osztja be őket nyelvi csoportokba. A csoportot kísérőtanár(ok) kísérik.

Csoportot létrehozni és szerkeszteni a pályázati felületen, a pályázati időszakban lehet (a felület megnyitásától számított 30. napig).

Csoportok létrehozó felülete elérhető a csoportos pályázat felületen.

28. ábra Csoportok elérés

Illetve a résztvevők listája alatt elhelyezett Csoportok gomb megnyomásával.

29. ábra Résztvevők listája: Csoportok gomb

Csoport létrehozásához meg kell adni:

 • a csoport nevét,
 • a kurzuskereső oldalon kiválasztott kurzus kódját,
 • a nyelvét, (Ahogy a nyelviskolai fogadónyilatkozaton szerepel, amennyiben az intézmény előzetesen megegyezett a nyelviskolával a csoport fogadásáról.)
 • és a kiindulási település nevét
30. ábra Új csoport létrehozása felület
31. ábra Csoportok listája

A létrehozott csoport a Csoportok listája alatt megtalálható. Itt láthatóak:

 • csoportazonosító,
 • pályázat azonosító,
 • csoport neve,
 • a kurzus kódja,
 • a résztvevők és a kísérő tanárok száma,
 • a vezető kísérő tanár neve és e-mail címe.

Továbbá a Lezárva oszlopban nyitott lakat ikonja jelzi, ha a csoport még nincs lezárva. Az Elfogadva oszlopban jelenik meg, ha elfogadta a nyelviskola a csoport jelentkezését. A Műveletek oszlopban van lehetőség a csoport törlésére és csoporttag(ok) felvételére. A Résztvevők gombra kattintva érhető el a pályázathoz korábban felvett tanulók, vagyis a résztvevők listája.

1.6 TANULÓK RENDELÉSE A CSOPORT(OK)HOZ

A pályázó intézmény a pályázatába felvett és érvényes szülői hozzájárulási és felelősségvállalási nyilatkozattal rendelkező tanulókat csoportokhoz tudja rendelni a pályázati felületen. A tanulókat csak akkor lehet a csoporthoz rendelni, ha a tanuló az adategyeztetés során tanult nyelvként feltüntette a csoport esetében választott nyelvet.

32. ábra Csoporttag felvétele

A résztvevők közül csak azoknak a tanulóknak engedélyezi a csoporthoz rendelést a rendszer, akiknek beérkezett a nyilatkozata és ennek tényét az iskolai adminisztrátor vagy kapcsolattartó jelölte. Ellenkező esetben „A tanuló dokumentumai nem érkeztek meg!” hibaüzenet jelenik meg és a tanuló nem kerül hozzáadásra a csoporthoz.

33. ábra Csoporttag felvétele: A tanuló dokumentumai még nem érkeztek meg!

Beérkezett és a Résztvevők listája felületen jelölt nyilatkozattal rendelkező tanuló csoporthoz rendeléséről üzenet jelenik meg a felületen.

34. ábra Csoporttag felvétele

A csoporthoz rendelt tanuló törölhető a csoportból, de csoporthoz rendelést követően már nem törölhető a Résztvevők listájáról.

35. ábra Résztvevők listája: Csoporthoz rendelt tanuló nem törölhető

Illetve a legalább egy résztvevővel rendelkező csoport törlésének lehetősége is megszűnik. Mindamellett a Műveletek oszlopban megjelenik a kísérő tanár hozzáadása gomb.

36. ábra Csoportok listája: A csoport nem törölhető minimum 1 résztvevő esetén

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a pályázó intézmény felelőssége, hogy ellenőrzi, a tanuló valóban tantervi formában tanulja-e az intézményben a megadott nyelveket (vagy azokból osztályozó vizsgát vagy előrehozott érettségi vizsgát tett)! Amennyiben a tanuló olyan nyelvet adott meg, amelyet nem tanul tantervi formában az intézményben, abban ez esetben a tanulót nem lehet felvenni olyan csoportba, amely a tanuló által nem tanult nyelvből indulna!

1.7 KÍSÉRŐ TANÁR(OK) MEGADÁSA

Minden csoport esetében meg kell adni a kísérőtanár(ok) számát. Csoportonként meg kell adni egy kísérőtanár nevét és e-mail címet, aki kötelezően az intézmény pedagógusa.

37. ábra Kísérő tanárok megadása

A kísérő tanárok megadása felület kitöltését követően a Csoport listája felületen megjelennek az adott csoporthoz rendelt kísérő tanárokra vonatkozó adatok.

38. ábra Csoportok listája: Kísérő tanárok

1.8 CSOPORT(OK) LEZÁRÁSA

A fenti adatok megadása után a csoportot le kell zárni ahhoz, hogy a pályázat fogadását a megjelölt célországi nyelviskola vissza tudja igazolni. A lezárt csoport adatait a továbbiakban nem lehet módosítani. Csoport lezárása csak abban az esetben lehetséges, ha a Tempus Közalapítvány az online pályázati felületen visszaigazolta, hogy az intézményi nyilatkozat csoportos nyelviskolai pályázathoz postán beérkezett, és megfelel a formai követelményeknek. A megfelelő és ellenőrzött intézményi nyilatkozat feltétele annak, hogy az intézmény pályázatot nyújthasson be.

A csoportot lezárni, egyúttal véglegesíteni, a Csoportok listája felület Műveletek oszlopában található Csoport véglegesítése elnevezésű lakat ikonnal lehetséges.

39. ábra : Csoportok létrehozása, véglegesítése

Csoportos jelentkezés véglegesítése gomb megnyomását követően egy megerősítő üzenet jelenik meg, a Jelentkezés véglegesítése gomb megnyomását követően véglegesítésre kerül a csoport.

40. ábra Jelentkezés véglegesítése
41. ábra Lezárt csoport

1.9 A CÉLORSZÁGI NYELVISKOLA ELFOGADJA VAGY ELUTASÍTJA A CSOPORTOT

A lezárt csoportokat a célországi nyelviskola látja az online felületen, és visszajelez a csoport elfogadásáról vagy elutasításáról.

1.9.1 A NYELVISKOLA VISSZAIGAZOLJA A CSOPORTOT

A nyelviskola köteles elfogadni azokat a csoportokat, melyekről korábban egyeztetett a magyar intézménnyel, és az egyeztetést NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZAT kiadásával zárta. Amennyiben a magyar intézménynek nincs NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZATA adott kurzusra vonatkozóan, vagy rendelkezik NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZATTAL, de annak tartalma változott (kurzuskód, időpont, tanulók száma, életkora, neme, kísérőtanárok száma), a nyelviskola nem köteles visszaigazolni a csoportot, de lehetősége van rá.

1.10 PÁLYÁZAT LEZÁRHATÓ ÉS BENYÚJTHATÓ

A pályázó intézmény az online felületen tudja benyújtani a pályázatát a felület megnyílásától számított 30 napon át. A felületen feltüntetjük a pályázat beadási határidejét (pontos dátum, óra, perc).

A pályázat lezárható és benyújtható, amennyiben az összes abban szereplő csoport esetében megtörtént a nyelviskola visszaigazolása (fogadja a csoportot), vagy az elutasított csoportokat a pályázó törölte a pályázatból.

Javasoljuk, hogy a pályázatot az intézmény zárja le és nyújtsa be, amennyiben már nem kíván ahhoz több csoportot hozzátenni, és a feltüntetett csoportjait a nyelviskolák visszaigazolták és jóváhagyták, mert ebben az esetben gyorsabb lehet a támogatói okirat kézhezvétele, és pl. megkezdhető az utazások szervezése, foglalása.

A pályázat lezárásával kizárólag a felületen lezárt és a nyelviskola által a felületen visszaigazolt csoportok kerülnek bírálatra.

Amennyiben az intézmény a pályázati határidőre nem zárja le pályázatát, a Tempus Közalapítvány érvényes pályázatként fogadja be a lezárt és visszaigazolt csoportokat.

2. LÉPÉSEK NYERTES PÁLYÁZAT ESETÉN

2.1 TÁMOGATÓI DÖNTÉS

A 2021/2022. tanévben csoportos nyelviskolai pályázat esetén a bírálat egyszerűsített: a támogatói döntés a pályázat formai megfelelése esetén automatikus (a Tempus Közalapítvány az intézményi nyilatkozatot jóváhagyta, és a megjelölt nyelviskolák visszaigazolták a csoportok fogadását).

A bírálatot követően a Tempus Közalapítvány TÁMOGATÓI OKIRATOT ad ki a nyertes pályázó intézmény részére, továbbá az abban feltüntetett valamennyi tanuló részére közvetlenül TÁMOGATÓI OKIRAT-ban biztosítja az ösztöndíjat.
A támogatási összeg kifizetésének időpontjáról a TÁMOGATÓI OKIRAT tartalmaz részleteket.

2.2 AZ UTAZÁS SZERVEZÉSÉNEK MEGKEZDÉSE

Az utazással és a külföldi tartózkodással kapcsolatos hasznos tippeket és információkat a Program honlapján olvashatnak, az oldalt folyamatosan frissítjük.

A tanulók és kísérőtanárok utazási jegyeinek beszerzése és a biztosítás megkötése a Program keretein belül kizárólag a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) elektronikus felületén üzemeltetett Utaztatási Portál igénybevételével, a pályázathoz kapcsolódó azonosítókkal a Támogató pályáztatási felületén történik. A Kedvezményezett által a pályáztatási felületen kiválasztott, illetőleg az ott biztosított utazási jegyek és a kapcsolódó biztosítási dokumentumok, pályázati felületről tölthetők le. Az utasbiztosítások kiterjednek baleset, betegség, (koronavírus okozta megbetegedésre is) poggyász és sztornó biztosítást tartalmazó biztosítási elemekre.

Az utaztatással kapcsolatos, az azt lebonyolító utazásszervezővel történő kapcsolatfelvételre a pályázati felületen keresztül nyílik lehetőség.

Az utaztatással és a biztosítással kapcsolatos költségek elszámolása a Támogató és az Utaztatási Portálon kiválasztott utazásszervező között közvetlenül történik. Más módon és forrásból beszerzett utazási jegyek és biztosítási költségek a Program keretében nem számolhatók el, arra támogatást igénybe venni nem lehet.

2.3 EGYEZTETÉS A NYELVISKOLÁVAL

Nyertes pályázat esetén a nyelviskolával mielőbb érdemes felvenni a kapcsolatot. Szükséges pontosítani az összes kint tartózkodással kapcsolatos információt, amennyiben ezt előzetesen nem tették volna meg:

 • a pontos érkezés és távozás időpontjáról és a transzfer szervezéséről,
 • a tanfolyami napok órarendjéről,
 • a délutáni és a hétvégi programok ütemezéséről,
 • az elszállásolás részleteiről,
 • a helyi közlekedésről,
 • a kísérőtanárokkal való együttműködésről (nyelviskola esetleges kérései/nyelviskola által felajánlott esetleges hospitálási vagy tanfolyami részvétel felajánlása),
 • az étkezés esetleges kérdéseiről,
 • a házirendről,
 • a nyelviskola által elvárt és előírt dokumentumokról,
 • stb.

A nyelviskola adatokat kérhet be a tanulókról az intézményi kapcsolattartótól például annak érdekében, hogy

 • fel tudjon készülni a tanulók fogadására (pl. név, allergia, állampolgárság).
 • nyilatkozatot készíthessen elő a nyelviskolai házirend betartásáról és a tanfolyami részvétel szabályairól.
 • meg tudja keresni a tanulót online szintfelmérő teszttel

Az egyes nyelviskolák belső működése szabályozza, hogy milyen dokumentumokat használnak, és ehhez milyen adatokra van szükségük.

Szükséges, hogy a hazai pályázó intézmény saját fogalmazású adatkezelési tájékoztatót készítsen (arról, hogy a Programban való részvétel érdekében harmadik fél részére mely tanulói adatok kerülnek átadásra), és írasson alá a szülőkkel/gondviselővel egy hozzájárulási nyilatkozatot adatkezeléshez.

Bár a kísérőtanárok kizárólag a nemzeti köznevelési törvény szerint pedagógus munkakörbe alkalmazottak lehetnek, és így (Ld. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 3.F: büntetlen előéletűek, az egyéb büntetőjogi felelősségre vonatkozó szabályok hatálya alatt nem állnak), azaz már a magyar intézmény bekérte velük kapcsolatban az erkölcsi bizonyítványt, a nyelviskolák egy része a helyi szabályozásnak megfelelően mégis kéri, hogy a Külföldi Nyelvtanulási Programban kísérőként részt vevő pedagógusok előzetesen megküldjék számukra a hatályos erkölcsi bizonyítványukat, mellyel igazolni tudják, hogy nem állnak foglalkozástól vagy tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt, és büntetlen előéletűek. Erkölcsi bizonyítvány igénylésére évente négyszer ingyenesen van lehetőség (http://www.mo.hu).

Amennyiben a nyelviskola a saját nyelvén kéri be az erkölcsi bizonyítványt, úgy a pályázó intézmény feladata és felelőssége az erkölcsi bizonyítvány hiteles fordításáról gondoskodni. A pályázó intézmény ennek költségeit a szervezési támogatásból fedezhet

3. BESZÁMOLÓ

3.1. TANULÓ

A kurzuson való részvételtől függetlenül, a pályázati felületen szükséges a beszámoló megírása. Amennyiben ezt megelőzően kattintunk a Beszámoló menüpontra, az alábbi figyelmeztetés fog megjelenni.

42. ábra Tanulói beszámoló


Miután támogatásra került a pályázat, de a kurzus utolsó napja még nem jött el, akkor a következő szöveget láthatjuk.

43. ábra Tanulói beszámoló (támogatói okirat után)

Minden résztvevő tanuló számára az egyéni beszámolás kötelező. A beszámolás lehetősége az elnyert kurzus utolsó napján nyílik meg.

A tanulónak nyilatkoznia kell, hogy

 • teljesítette a követelményeket.
 • részt vett másik időpontban, mégpedig: ……..-tól ………-ig
 • megszakította tanulmányait.
 • nem vett részt a kurzuson.
 • nem fog részt venni a kurzuson.

Az egyes nyilatkozatok függvényében más és más bizonyító dokumentumokat kell feltöltenie és kérdőívkérdésekre válaszolnia.

44. ábra Tanulói beszámoló

Műveletek oszlopban a beszámoló kitöltése gombra kattintva megjelenik a tanulói beszámoló részletek oldal.

45. ábra Tanulói beszámoló részletek

Az alábbi típusú beszámolók közül választhatunk:

 • A külföldi tanulmányutat a megpályázott időszakban teljesítettem.
 • A külföldi tanulmányutat a megpályázott időszakhoz képest más időpontban teljesítettem.
 • A külföldi tanulmányutat megszakítottam, így nem teljesítettem.
 • A külföldi tanulmányi úton részt vettem, de a követelményeket nem teljesítettem.
 • A külföldi tanulmányutat nem kezdtem meg, így nem teljesítettem.

A külföldi tanulmányutat nem kezdtem meg típusú beszámoló esetén az alábbi mezők jelennek meg.

46. ábra Külföldi tanulmányutat nem kezdtem meg típusú beszámoló

Az adatok kitöltését követően a Véglegesítés gombra kattintva a beszámoló véglegesítésre kerül, a hibaüzenet lapfülön nem jelenik meg több hiba. Ha nem megfelelő a kitöltés, akkor az a hibaüzenetnél jelenik meg.

47. ábra Hibaüzenet

3.2. INTÉZMÉNY

A Kedvezményezett intézmény a Külföldi Nyelvtanulási Programban való részvétel és a támogatás felhasználása kapcsán szakmai és pénzügyi beszámolót készít az online beszámolási felületen.
A Kedvezményezett intézmény által készített szakmai beszámoló elkészítése az alábbiakra terjed ki:

 1. A támogatás felhasználásáról a Külföldi Nyelvtanulási Programban részt vett Kedvezményezett tanulók és kísérőtanárok is készítenek szakmai beszámolót, ennek elkészítését a Kedvezményezett intézmény koordinálja.
 2. A szakmai beszámolókban a tanulók előre megadott szempontok alapján értékelik
  a. a nyelvtanulási Programban való részvétel hatását nyelvtudásuk fejlődésére és nyelvtanulási motivációjukra,
  b. az utazás módját, a célországi nyelviskolát, a nyelvi képzést, a kapcsolódó nyelvi és kulturális programokat, a szállást és ellátást, a szervezést,
  c. és a Program további megvalósítása kapcsán javaslatokat tehetnek.
 3. A kísérőtanárok előre megadott szempontok alapján értékelik a Programhoz kapcsolódó előkészítő tevékenységeket, az utazásszervezést, a célországi nyelviskolát, a nyelvi képzést, a kapcsolódó nyelvi és kulturális programokat, a szállást és ellátást, a szervezést, a Programban való részvétel hatását a Kedvezményezett tanulók idegennyelvi kompetenciáinak fejlődésére, a kísérőtanári feladatokkal kapcsolatos tapasztalatokat, és a Program további megvalósítása kapcsán szakmai javaslatokat tehetnek.
 4. Amennyiben a Kedvezményezett tanuló nem vesz részt a tanulmányúton, a nyelviskolai képzésben való részvételről nem rendelkezik a fogadó nyelviskola részvételi igazolásával, vagy a szakmai beszámolót nem készíti el, a Támogató a Támogatói okiratban szereplő támogatás teljes összegét, beleértve a nyelviskolai díjakat, az utazási keretösszeget és a megélhetési támogatást, visszaköveteli. A tanulót terheli annak bizonyítása, hogy a nem teljesítés neki fel nem róható okból történt.
 5. A kísérőtanár szakmai beszámolójával igazolja a feladat teljesítését. Amennyiben a pedagógus/oktató nem készíti el a szakmai beszámolóját, úgy megbízási díj nem számolható el részére.
 6. A Kedvezményezett intézmény a fent felsorolt tanulói és kísérőtanári beszámolók beszerzését követően elkészíti szakmai beszámolóját, ami a felsoroltokon túl kitér saját szervezési és szakmai előkészítő tevékenységeinek, valamint az átalányösszegek felhasználásának bemutatására.

A Kedvezményezett intézmény pénzügyi beszámolót készít a kísérőtanári támogatások és a neki engedményezett Kedvezményezett tanulói ösztöndíjak kapcsán. A pénzügyi beszámolóban bemutatja, hogy

 • a Kedvezményezett tanulók által a Kedvezményezett intézmény számára engedményezett ösztöndíjat átutalta, átadta a Kedvezményezett tanulók részére.
 • a kísérőtanárok számára megítélt támogatás kapcsán a támogatást kinek a javára használta fel (pedagógus/oktató neve, oktatási azonosítója). Amennyiben az intézmény több kísérőtanár kiutazására kért támogatást, mint ahányan a csoportokat elkísérték, úgy a fel nem használt támogatás teljes összegét a Kedvezményezett intézmény visszafizeti a Támogatónak.

A pénzügyi beszámolót a Támogató tételesen ellenőrizheti.

Amennyiben a Kedvezményezett intézmény nem teljesíti beszámolási kötelezettségeit határidőre, illetve azt a Támogató felszólítására sem pótolja, úgy a támogatás teljes összege visszakövetelhető.

Pályázatukhoz és a Külföldi Nyelvtanulási Programban való részvételükhöz sok sikert kívánunk!

A Tempus Közalapítvány Nyelvtanulási Egységének munkatársai örömmel állnak a pályázó intézmények rendelkezésére, hogy a leghasznosabban tudják kihasználni a Program által nyújtott lehetőségeket a tanuló nyelvi előrehaladása érdekében:

Telefon: +36 1 236 5055
E-mail: nyelviprogram@tpf.hu
Honlap: https://www.knyp.hu

Ugrás a lap tetejére