A dokumentum célja, hogy a pályázás folyamatának lépéseit bemutassa, és annak minden lényeges pontjára rámutató, rendszerező áttekintést biztosítson.

Sikeres pályázat benyújtásához azonban elengedhetetlen a CSOPORTOS NYELVISKOLAI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ismerete.

A Tempus Közalapítvány a felmerülő kérdések alapján fenntartja a dokumentum módosításának lehetőségét.

Tartalom

 1. LÉPÉSEK A PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSÉRE
  1.1. Szülők és tanulók tájékoztatása
  1.2. Igény- és kapacitásfelmérés
  1.3. Tanulók kiválasztása a csoportos nyelviskolai tanulmányútra
  1.4. Kurzusválasztás, tervezés
  1.5. A csoportos nyelviskolai képzésben résztvevő tanulók elkötelezettsége
  1.6. Kapcsolatfelvétel a nyelviskolával, fogadónyilatkozat beszerzése
 2. INTÉZMÉNYI REGISZTRÁCIÓ, ADATEGYEZTETÉS ÉS NYILATKOZAT
  2.1 Intézményi regisztráció és adategyeztetés
  2.2. Intézményi nyilatkozat(ok)
 3. INTÉZMÉNYI PÁLYÁZAT INDÍTÁSA
  3.1. Tanulói regisztrációk
  3.2. A pályázó intézmény felveszi a pályázatába a tanulókat
  3.3. Szülői hozzájárulási és felelősségvállalási nyilatkozat
  3.4. Csoport(ok) létrehozása a pályázati felületen
  3.5. Tanulók rendelése a csoportokhoz
  3.6. Kísérőtanár(ok) megadása
  3.7. Csoport(ok) lezárása
  3.8. A célországi nyelviskola elfogadja vagy elutasítja a csoportot
  3.9. Pályázat lezárása és benyújtása
 4. LÉPÉSEK NYERTES PÁLYÁZAT ESETÉN
  4.1. Támogatói döntés
  4.2. Az utazás szervezésének megkezdése
  4.3. Egyeztetés a nyelviskolával

1. LÉPÉSEK A PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

1.1. Szülők és tanulók tájékoztatása

Amennyiben a 2019/20-as tanévben a Külföldi Nyelvtanulási Programban intézményi pályázat beadására jogosult intézmény (a jogosult tanulókkal jogviszonyban álló köznevelési intézmény – ide értve a tagintézményeket vagy feladatellátási helyeket is -, illetve a köznevelési intézmény fenntartója) úgy dönt, hogy csoportos nyelviskolai pályázatot nyújt be, a folyamat első lépése az érintett tanulók és szülők tájékoztatása a programról és a lehetőségekről.

Ehhez elengedhetetlen:
• a CSOPORTOS NYELVISKOLAI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ismerete,
és hasznos
• jelen dokumentum,
• a https://www.knyp.hu/hu/intezmenyi-palyazat/csoportos-nyelviskolai-palyazat oldalon található információk ismerete.

1.2. Igény- és kapacitásfelmérés

A tájékoztatást követően javasoljuk, hogy az intézményi pályázat benyújtását tervező intézmény végezzen igényfelmérést a jogosult tanulók/szüleik körében arról, hogy részt vennének-e a programban, és mely tantervi keretek között tanult nyelv(ek)ből.
A programra jelentkező tanulók nyilvántartására és a változások nyomon követésére segítségképpen rendelkezésre áll egy a honlapunkról letölthető Excel táblázat.

Az intézménynek fel kell mérnie azt is, hogy hány kísérőtanárt tud bevonni a programba.

Minden csoportban legalább egy olyan pedagógusnak kell kísérőként közreműködnie, akinek a pályázó intézmény a munkáltatója. A további kísérőtanárok ideális esetben szintén a pályázó intézmény munkatársai, de kísérőtanárként azt lehet megbízni, aki a köznevelési törvény szerint pedagógus munkakörben alkalmazható.

(A kísérőtanárokkal kapcsolatos további információkért ld. CSOPORTOS NYELVISKOLAI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 3.F)

1.3. Tanulók kiválasztása a csoportos nyelviskolai tanulmányútra

A Külföldi Nyelvtanulási Programban minden köznevelésben részt vevő 9. és 11. osztályos gimnáziumi és szakgimnáziumi tanuló jogosult részt venni (lásd csoportos nyelviskolai felhívás 2. fejezet) (1) , a támogatás elnyeréséhez azonban pályázat benyújtására van szükség. A jogosult tanulókkal jogviszonyban álló intézmények (vagy fenntartóik) a célországi nyelvi képzések eredményes megvalósítása érdekében csoportos tanulmányutat szervezhetnek a program keretében jogosult tanulóik számára. A programban való részvétel nem kötelező, ahogy az érintett köznevelési intézmény számára sem kötelező csoportos tanulmányutat szervezni, és ehhez kapcsolódóan támogatási kérelmet benyújtani.

Amennyiben a köznevelési intézmény/fenntartó csoportos tanulmányút szervezése mellett dönt, a csoportban utaztatni kívánt tanulók kiválasztásának átláthatóan kell megvalósulnia, valamennyi jogosult tanuló számára egyenlő esélyt biztosítva.

Ez nem zárja ki azt, hogy a pályázó intézmény (fenntartó) a tanulók kiválasztását feltételekhez köti (pl. csak a 9. évfolyamon tanulóknak vagy csak kiskorú tanulóknak szervez csoportos nyelviskolai tanulmányutat, stb.). A pályázó intézmény egyéb feltételeket is meghatározhat, pl. megtagadhatja azon tanulók számára a csoportos tanulmányúton való részvételt, akiknek súlyos vagy rendszeres fegyelmi problémája miatt az intézmény nem kívánja a célországi felügyeletüket biztosítani.

A tanuló alacsonyabb nyelvi szintje vagy gyengébb nyelvi osztályzatai semmiképpen nem lehetnek a csoportos kiutazás esetében kizáró szempontok, mert a program célja a nyelvi készségek és nyelvtudás fejlesztése, és a Támogató sem szabott nyelvi követelményt a programban való részvételhez.

1.4. Kurzusválasztás, tervezés

Amennyiben nyelvenként legalább 8 tanuló jelentkezik (ez a csoport minimum létszáma, akik egy nyelviskola, azonos kurzuskóddal ellátott képzésén vesznek részt), megkezdhető a nyelvi képzés keresése, kiválasztása. A Külföldi Nyelvtanulási Programban kizárólag a kurzuskereső oldalon szereplő kurzusok támogathatók.

A megpályázandó kurzus kiválasztásába az érintett tanulókat be kell vonni (erre számos lehetőség nyílik tanórai kereteken belül: pl. célországok, nyelviskolák, települések, kurzusok közös böngészése, kiselőadás tartása kurzusismertetéssel, lehetőségek megvitatása, stb.). Fontos jelezni a tanulóknak, hogy a program sikeres megvalósítása érdekében szükséges a rugalmasság.

1.5. A csoportos nyelviskolai képzésben résztvevő tanulók elkötelezettsége

Elengedhetetlen, hogy a programra jelentkező tanulók, akik az intézményük (vagy annak fenntartójának) szervezésében szeretnének részt venni a programban, komolyan gondolják részvételi szándékukat, hiszen a pontos csoportlétszám, a nemek és életkorok ismerete nélkül nem folytatható tovább a szervezés. Olyan tanuló, aki a szervezés előrehaladott fázisában visszalép, veszélyezteti társai részvételét a programban, és jelentősen megnehezíti a pályázó intézmény feladatait.
Ezért dönthet úgy az intézmény, hogy a tanulókkal/szüleikkel előzetes nyilatkozatot írat alá, amelynek tartalmát a pályázó intézmény alakítja ki.

A pályázatnak kötelező része a SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT (bővebben: 2.5. pont)

1.6. Kapcsolatfelvétel a nyelviskolával, NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZAT beszerzése

Miután véglegessé válik a csoportos nyelviskolai képzésben részt vevő tanulók névsora, és döntés született, hogy melyik célország melyik nyelviskolájában, milyen időpontban, milyen kurzust kívánnak választani, a pályázó intézmény emailben vagy telefonon felveszi a kapcsolatot a nyelviskolával (2), és egyeztetnek a csoportról (korosztály, nyelvi szint, esetleg különleges igények, stb.), végül arról, hogy a választott kurzuson van-e hely a csoport számára. A sikeres foglalás érdekében érdemes kellő rugalmassággal tárgyalni a nyelviskolával (előfordulhat pl., hogy ugyanarra a kurzustípusra más dátummal van szabad kapacitása a nyelviskolának, a nyelviskola másik telephelyén lenne hely, stb).

Felhívjuk figyelmüket, hogy a célországi nyelviskolák megbízásából magyar képviselők válaszolhatnak az intézményi megkeresésre.

Az egyeztetés lezárásaként a pályázó intézmény NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZATOT szerez be a nyelviskolától. Ebben hazai pályázó intézmény és a célországi nyelviskola kötelezettséget vállal arra, hogy az online pályázati felület megnyílását követően (2020 februárja során) az adott kurzust (helyszín, dátum, életkor, szolgáltatási csomag) adott csoporttal (létszám, életkorok, nemek aránya) a felületen:

 • a pályázó intézmény megpályázza,
 • a nyelviskola pedig a jelentkezést visszaigazolja, az elfogadott jelentkezéseket nyilvántartja, a lefoglalt helyeket a pályázatok lezárásáig fenntartja (online pályázati felület megnyitásától 30 napig).

  A NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZATOT mindkét fél aláírja, lepecsételi és elektronikusan megküldik egymás számára.

  A program honlapján rendelkezésre áll a NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZAT mintája angol, francia és német nyelveken.

Fontos, hogy a pályázó intézmény etikusan és jogszerűen járjon el: csak a valóban megpályázni szándékozott kurzusokra rendelkezzen NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZATTAL, és minden egyéb esetleges nyelviskolai foglalását mihamarabb mondja vissza.

2. INTÉZMÉNYI REGISZTRÁCIÓ, ADATEGYEZTETÉS ÉS NYILATKOZAT

2.1. Intézményi regisztráció és adategyeztetés

A 2019/20-as tanévben a Külföldi Nyelvtanulási Programban intézményi pályázat beadására jogosult intézménynek (vagyis olyan köznevelési intézménynek, fenntartónak, feladatellátási helynek, melynek tanulói között vannak a programban részt venni jogosultak, a továbbiakban intézmény) a pályázati folyamat megindítása előtt regisztrálnia kell az online pályázati felületen.

Az intézményi regisztráció lehetőségének megnyitásáról a jogosult intézmények vezetői e-mail címükre rendszerüzenetet kapnak a KIR adatbázisban szereplő adatok alapján (intézményi regisztráció csak ezen adatok alapján lehetséges.) A tájékoztató e-mail tartalmazza a regisztráció elvégzésének helyét link formájában, ezen kell az intézményi regisztrációt megerősíteni és véglegesíteni.

A felületen választott jelszót kell megadni (kötelező a nagybetű, írásjel és szám), ezt követően lehet a felhasználónév (e-mail cím) és a jelszó megadásával belépni az adategyeztetési felületre.

Figyelem: 15 perc inaktivitás után a rendszer kilépteti a felhasználót.

Amennyiben az intézményvezetőhöz több pályázó intézmény is tartozik, ki kell választani azt, amelyiknek az adategyeztetését szeretné elvégezni.
A választható intézmények listája a felső menüsorban található.

Az intézményvezető ellenőrzi a pályázati felületen megjelenő, a KIR adatbázisból származó intézményi adatokat („Alapadatok”), majd további, a pályázáshoz szükséges információkat ad meg (pl. banki adatokról és a gazdálkodás típusáról, stb.).

Az adategyeztetés során az intézményvezető kapcsolattartót adhat meg, aki az intézmény nevében eljárhat a pályázat elkészítése során. A kapcsolattartót a rendszer az intézményvezető által megadott e-mail címen értesíti a szükséges regisztrációs lépésekről.
Az intézményi pályázattal kapcsolatos művelet végrehajtására jogosult lesz az intézményvezető és -ha megadott kapcsolattartót- a kapcsolattartó is regisztrációját követően.

A véglegesítést követően az adatlap nem módosítható.

2.2. Intézményi nyilatkozatok

Az intézményi regisztráció és adategyeztetés véglegesítése után a „Pályázat” gombra kell kattintani, majd kiválasztani a pályázattípust, ezt követően pedig a „Dokumentumtár”-ban az online pályázati rendszer pályázattípustól függően más-más nyilatkozat letöltésére ad módot:
• INTÉZMÉNYI NYILATKOZAT CSOPORTOS NYELVISKOLAI PÁLYÁZATHOZ
• (INTÉZMÉNYI NYILATKOZAT CSOPORTOS PARTNERISKOLAI PÁLYÁZATHOZ) – a későbbiekben lesz elérhető

Fontos, hogy csoportos nyelviskolai pályázathoz a megfelelő nyilatkozatot (INTÉZMÉNYI NYILATKOZAT CSOPORTOS NYELVISKOLAI PÁLYÁZATHOZ) töltse le.

A nyilatkozatot letöltés után

 1. ki kell nyomtatni,
 2. a szükséges eredeti aláírásokkal el kell látni,
 3. be kell szkennelni, és fel kell tölteni a felület megfelelő helyére (Dokumentumtár / „Feltöltés” fül),
 4. az előírt mellékletekkel együtt postára adni a Tempus Közalapítvány címére (1438 Budapest 70, Pf. 508.).

Az előírt mellékletek a következők:
a. aláírási címpéldány: a pályázó intézmény képviselőjének vagy a gazdálkodó szervezet hiteles aláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta) eredeti vagy közjegyző által készített hiteles másolata
b. bankszámla-igazolás: a banki igazolás tartalmazza a bankszámla tulajdonosának nevét és számlaszámát. (A banki igazolás a következők egyike lehet:
• egy bankszámlaszerződés hiteles másolata (3),
• egy bank által aláírt igazolás
• bankkivonat hitelesített másolata (amin látszik a számlatulajdonos neve, bankszámlaszáma és az, hogy ez forintszámla – de kitakarhatják az egyenlegeket illetve a tranzakciók adatait).

A mellékleteket szintén fel kell tölteni a felületre: az aláírt címpéldányt (amennyiben több aláírási címpéldány van, azokat egy dokumentumba kell beszkennelni), továbbá a banki igazolást is be kell szkennelni, és fel kell tölteni a felület megfelelő helyére (Dokumentumtár / „Feltöltés” fül).

A Nyilatkozat(ok) és mellékletek postára adási határideje a pályázati beadásának határideje. A határidő után benyújtott Nyilatkozat a pályázat formai elutasítását vonja maga után!

A Tempus Közalapítvány munkatársai ellenőrzik a beküldött nyilatkozatokat, és a jóváhagyást jelölik az online pályázati felületen. A formai ellenőrzés eredményéről, a jóváhagyásról, az esetleges hiánypótlás vagy formai hiba esetéről az intézményvezető és a kapcsolattartó e-mailben értesül.

Javasoljuk, hogy az intézményi nyilatkozatot a pályázó intézmény – a regisztrációt és adategyeztetést követően, a szükséges aláírásokkal ellátva, a szükséges mellékletekkel együtt – haladéktalanul postázza. A jelentkezés célországi nyelviskolák általi jóváhagyására, továbbá a támogatói okirat kiállítására és a támogatások utalására csak akkor lesz lehetőség, ha a Nyilatkozatot a Tempus Közalapítvány ellenőrizte és jóváhagyta.

3. INTÉZMÉNYI PÁLYÁZAT INDÍTÁSA

A Külföldi Nyelvtanulási Programban az érintett tanulók alanyi jogon vehetnek részt, a támogatás elnyerésére azonban pályázni kell.

A Külföldi Nyelvtanulási Program online pályázati felülete 2020 februárjában nyílik meg a következő linken: https://www.knyp.hu/hu/palyazom. Érvényes pályázatot a 2019/20-as tanévben kizárólag ezen a felületen lehet beadni.

A pályázat indításáról és a pályázatbeadási határidőről honlapunkon adunk hírt. Csoportos nyelviskolai pályázatot benyújtani a nyitástól számított 30 napig lesz lehetőség.

A 2019/20-as tanévben egy intézmény egy csoportos nyelviskolai pályázatot (és a csoportos nyelviskolai pályázaton kívül egy csoportos partneriskolai pályázatot) indíthat.
Tehát egyetlen csoportos nyelviskolai pályázat alatt kell megadni az összes tervezett csoportot, a nyelviskolai tanulmányútra pályázó diákot és kurzust, nyelvtől függetlenül.

3.1. Tanulói regisztrációk

Ahhoz, hogy az intézmény a pályázatához hozzá tudjon rendelni tanulót, a tanulónak előzetesen regisztrálnia kell az online pályázati felületen.

A tanulót nem az intézménye regisztrálja, hanem a tanuló maga tudja elvégezni a regisztrációt (kiskorú tanuló esetében a szülő(k)/gondviselő végezheti el a regisztrációt).

A regisztráció és adategyeztetés folyamatának lépései a következők:

A. Felhasználói regisztráció
B. A tanuló pályázati jogosultságának ellenőrzése
C. A jogosult tanuló adategyeztetése
D. A tanuló pályázati regisztrációjának lezárása

A. Felhasználói regisztráció

Pályázatot regisztrált felhasználó nyújthat be. Regisztrációt bárki készíthet (jogosult tanuló, vagy szülője, vagy egyéb, e-mail címmel, internet-hozzáféréssel, minimális számítógépes ismerettel rendelkező személy). Fontos, hogy kiskorú tanuló személyes adatait kizárólag a szülő engedélyével lehet harmadik félnek átadni!

A regisztrációt maga a pályázó tanuló is el tudja végezni, kiskorú tanuló esetében viszont csak a szülő(k)/gondviselő engedélyével, felügyeletével végezhető el a regisztráció.

A regisztrációhoz a regisztráló nevét, e-mail címét (amit rendszeresen használ) és a kommunikáció elsődleges nyelvét kell megadni (kérjük, hogy pályázóink választott kiutazási célországtól függetlenül a magyart jelöljék meg).

A regisztráció során kötelező az adatkezelési tájékoztató és a szoftverhasználati szerződés elfogadása.

A rendszer e-mailben regisztrációs linket küld a fent megadott e-mail címre. Erre a linkre kattintva lehet tovább haladni a tanulói regisztráció és adategyeztetés folyamatában.

A pályázati felületen a biztonsági szintnek megfelelő jelszó (minimum 8 karakterből álló, kisbetűt, nagybetűt, számot és írásjelet tartalmazó jelszó) beállításával véglegesíthető a regisztráció.

Amennyiben megfelelő jelszó került megadásra, a regisztráció véglesült, és a felhasználó a „Belépés” menüpontra kattintva, e-mail cím és jelszó megadása után beléphet a KNyP rendszerébe.

Ekkor a felhasználó (regisztráló személy) a „Tanuló hozzárendelése” menüpontra kattintva tanulót regisztrálhat a pályázati rendszerben.

Egy regisztráló személy maximum 7 jogosult tanulót regisztrálhat a „Tanuló hozzárendelése” gombra való ismételt kattintással. Tehát amennyiben pl. egy szülő több jogosult gyermeke számára kíván pályázatot benyújtani, úgy ezt felhasználóként megteheti: a tanuló hozzárendelése gombbal valamennyi érintett tanulót megadja, és a későbbiekben az ő pályázataikat elkülönülten, a tanuló kiválasztásával tudja kezelni.

B. A tanuló pályázati jogosultságának ellenőrzése
Tanulót a „Tanuló hozzárendelése” gombra kattintva lehet regisztrálni.

A tanulói regisztráció következő lépése során a rendszer ellenőrzi a tanuló jogosultságát a programban való részvételre, a tanuló alapvető adatainak megadásával.
A tanulói adatok megadásához kérjük, az adategyeztetés során vegye kézbe a tanuló okmányait: Diákigazolvány és Személyi Igazolványát / Lakcímkártyáját, és PONTOSAN azok szerint adja meg az adatokat!

Amennyiben helytelen adatot ad meg, a rendszer nem engedi tovább az adategyeztetési folyamatban!

A jogosultság ellenőrzéséhez az alábbi adatok megadása szükséges:
• a tanuló oktatási azonosítója (amely a Diákigazolványon található, 7-es számmal kezdődő, 11 jegyű szám),
neve (kérjük, hogy a Diákigazolványnak megfelelően adja meg),
születési neve,
születési időpontja,
anyja lánykori neve (kérjük, hogy a tanuló Személyi igazolványának / Lakcímkártyájának megfelelően adja meg).

Amennyiben a rendszer a tanulót az általa megadott adatok alapján jogosultként azonosítja, úgy a tanuló számára lefolytatható a Külföldi Nyelvtanulási Programban való részvételéhez szükséges adategyeztetés. Az azonosítás időt vehet igénybe, kérjük, várjon türelemmel!

Amennyiben a rendszer a tanulót nem azonosítja jogosultként, feltehetően hibásan adott meg adatot. Kérjük, lépjen ki a felhasználói fiókjából, majd lépjen be újra, és kezdje újra a tanulói hozzárendelést. Kérjük, fordítson kiemelt figyelmet az adatok helyes megadására!

Mit kell tenni, ha a tanulót a rendszer továbbra sem azonosítja jogosultként?
• Kérjük, ellenőrizze: biztosan 9. osztályos (vagy 9NY, KNY, AJTP), illetve 11. osztályos a tanuló?
• A tanuló hazai köznevelési intézményben, gimnáziumi, szakgimnáziumi képzésben, nappali tagozaton tanul?
• Ha az adatok megfelelőek, és a felsorolt feltételeknek megfelel a tanuló, úgy a tanulóval jogviszonyban lévő köznevelési intézményben kell ellenőrizni, hogy a KIR tanulói adatbázisban helyesen van-e a tanuló rögzítve (helyes adatokkal, helyes évfolyamon, helyes képzési formán).
• Amennyiben biztosan nem áll fent a fenti esetek egyike sem, kérjük, jelezze a problémát ügyfélszolgálatunknak a nyelviprogram{kukac}tpf.hu címen! Kérjük, a tárgymezőben feltétlenül tüntesse fel: „Jogosult tanuló nem regisztrálható”, és adja meg a tanuló oktatási azonosítóját (a tanuló egyéb adata nem szükséges).

C. A jogosult tanuló adategyeztetése
A „Kérem, válasszon tanulót!” gombra kattintva kiválasztható az a tanuló, akinek az adategyeztetését szeretnénk elvégezni. (Ha a felhasználó csak egy tanulót rendelt magához, akkor is itt tudja a tanuló adategyeztetését indítani.)

A “Tanuló adatai” gombra kattintva kezdhető meg az adategyeztetés.

Kérjük, hogy adatait a személyazonosító okmányával és lakcímkártyájával megegyezően adja meg.

A regisztrációs felületen a KIR adatbázisból betöltésre kerülnek a tanuló pályázatban való részvételéhez szükséges adatai. A regisztrációs felületen további adatok megadása szükséges: a tanuló (vagy nevében szülője/gondviselője) nyilatkozik többek közt:
• a megpályázható nyelvekről (4) (maximum 3 db) és a tanulmányút idején várható nyelvi szintjéről (a Közös Európai Referenciakeret alapján),
törvényes képviselő(k)ről,
• esetlegesen SNI tényéről.

Csak abban az esetben elegendő egy törvényes képviselő aláírása, ha csak egy szülő/gondviselő gyakorolja a kizárólagos felügyeleti jogot (válás vagy elhalálozás következtében). Ezt a körülményt a pályázati felületen a szülő/gondviselő büntetőjogi felelőssége tudatában adja meg.

Sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló esetében, amennyiben a programban részt kíván venni, de részvétele sajátos nevelési igényei következtében feltételekhez kötött (pl. akadálymentes iskolai környezet vagy szállás), illetve a tanulmányúton való részvétele többletköltséggel jár, úgy ezt a körülményt már a regisztráció során kell jelezni.

Az SNI-t csak abban az esetben kell bejelölni a pályázati felületen, ha a nyelviskola részéről különleges bánásmódra, körülményekre van szüksége a tanulónak, ill. ha kiegészítő támogatásra pályázik a Tempus Közalapítványnál.

SNI tanuló számára kiegészítő támogatásra külön eljárás keretében szükséges pályázni. A felhívás várhatóan 2020. március végén jelenik meg.

D. A tanuló pályázati regisztrációjának lezárása
A regisztráló személy a regisztrációs oldalon szereplő adatok valódiságáról nyilatkozik, és a véglegesítés gombbal lezárja az adott tanuló regisztrációját.

Figyelem! Fontos megkülönböztetni az adatlap alján található gombokat.

Amíg a tanuló nem indít egyéni pályázatot, vagy intézménye nem veszi fel csoportos pályázatba, az adatok módosíthatók.

Az adategyeztetés véglegesítése után a tanuló (egyéni vagy intézményi) pályázathoz felvehető abban az esetben, ha nem indított egyéni pályázatot.

Az intézmény kizárólag olyan tanulókat vehet fel pályázatába, akik regisztráltak és véglegesítették az adategyeztetést.

3.2. A pályázó intézmény felveszi a pályázatába a tanulókat

Miután az intézmény regisztrált a pályázati felületen, elindította az intézmény csoportos nyelviskolai pályázatát, továbbá a csoportos pályázatban érintett tanulók is elvégezték regisztrációjukat és lezárták az adategyeztetést a 2019/20-as tanévre, az intézmény a saját csoportos nyelviskolai (vagy partneriskolai) pályázatához rendelheti az intézményi szervezésben résztvevő tanulókat.

A pályázó intézmény kizárólag olyan jogosult tanulókat vehet fel a pályázatába oktatási azonosító alapján, akik a köznevelési intézménnyel jogviszonyban állnak, és akik már rendelkeznek érvényes regisztrációval. Egyéb tanulók nem rendelhetők a pályázathoz, ahogy azok a tanulók sem, akik már egyéni pályázatot indítottak.

A pályázó intézmény a felvehető tanulókat az oktatási azonosítójuk megadásával rendeli hozzá a pályázatához.

A pályázathoz rendelt tanulókat tudja majd a pályázó intézmény csoportokba rendezni.

Összefoglalva: Egy pályázatra jogosult intézmény egy pályázati évben (jelenleg, a 2019/20-as pályázati évben) két pályázatot indíthat: egy csoportos nyelviskolai pályázatot és egy partneriskolai pályázatot. Ezen pályázatok keretében indítja az összes csoportját: valamennyi nyelviskolai képzésre utazó csoportot a csoportos nyelviskolai pályázatban tünteti fel (függetlenül a célnyelvtől, célországtól, stb.), illetve valamennyi partneriskolai csoportját a partneriskolai pályázatba teszi. A tanulókat abba a pályázatba veszi fel (csoportos nyelviskolai VAGY partneriskolai), amelynek keretében a tanuló a tanulmányútra kiutazó csoportban részt fog venni.

3.3. SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Miután a tanulót intézménye a pályázathoz rendelte, a rendszer generálja a SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOT (továbbiakban: NYILATKOZAT). A NYILATKOZATOT csoportos nyelviskolai pályázat esetén kizárólag a pályázó intézmény tudja letölteni a pályázati felületről.

A NYILATKOZAT hiteles benyújtása a támogatás elnyerésének elengedhetetlen feltétele.

A pályázás során kizárólag a rendszer által, a regisztrációt követően generált NYILATKOZAT használható. A NYILATKOZAT tartalmán és formáján módosítani tilos.

A. Miért van szükség a NYILATKOZAT hiteles benyújtására?

A Külföldi Nyelvtanulási Program keretében célországi nyelvi tanulmányúton részt vevő tanulók esetében szükség van a szülő(k)/gondviselő nyilatkozatára:

 1. Kiskorú tanuló esetében, mivel a kiskorú tanuló korlátozottan cselekvőképes, a programban való részvételéhez, illetve a program célországaiban történő egyéni/csoportos tanulmányúton való részvételéhez a szülő(k)nek/gondviselőnek hozzá kell járulnia. (Nagykorú tanuló esetében erről nem szükséges nyilatkozni, mert a nagykorú tanuló saját döntése alapján vesz részt a programban, és utazik ki célországi nyelvi képzésre.)
 2. A tanulók magas összegű állami támogatásban részesülnek a tanulmányút megvalósítása érdekében, azonban a támogatás teljes összege visszakövetelendő amennyiben a tanuló neki felróható okból nem vesz részt a külföldi nyelvi képzésben, arról nem szerez részvételi igazolást, illetve a támogatás felhasználásáról nem készít szakmai beszámolót. A tanulók helyett minden esetben (a tanuló életkorától függetlenül) a szülő(k)/gondviselő vállalnak pénzügyi felelősséget és visszafizetési kötelezettséget a támogatás teljes összegére.

B. A NYILATKOZAT benyújtásának módja

A NYILATKOZATOT a szülő(k)nek/gondviselőnek és a tanulónak is szükséges aláírnia.

A dokumentumot mindkét szülőnek alá kell írni. Csak abban az esetben elegendő egy törvényes képviselő aláírása, ha csak egy szülő/gondviselő gyakorolja a kizárólagos felügyeleti jogot (válás vagy elhalálozás következtében) Ezt a tényt a pályázati felületen indoklásképpen büntetőjogi felelősség tudatában jelölni kell.

Csoportos nyelviskolai pályázat esetében a NYILATKOZATOT lehetőség van

 1. személyesen aláírni a pályázó intézmény vezetője által hivatalosan kijelölt személy előtt (az aláírók személyének és okmányainak ellenőrzésével),
 2. személyesen aláírni egyéb, kizárólag hatóság által hitelesített (pl. a közjegyző, az illetékes gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő vagy a járási hivatal előtt tett nyilatkozat) formában, amennyiben speciális körülmények miatt a személyes aláírás a pályázó intézményben akadályokba ütközik,
 3. elektronikus aláírással hitelesíteni a https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes oldalon (ehhez minden aláírónak (szülő és a tanuló) előzetesen regisztrálni kell az Ügyfélkapun: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu/regisztracio). Az elektronikusan aláírt NYILATKOZATOKAT az intézményvezető vagy a kijelölt kapcsolattartó e-mail címére elektronikus úton szükséges elküldeni.
  Fontos: az elektronikus aláírás menetéről itt adunk részletes tájékoztatást.

Csoportos nyelviskolai pályázat esetében a tanuló mindenképpen személyesen, papíralapon, az iskolában írja alá a NYILATKOZATOT.

A NYILATKOZATOT csoportos nyelviskolai pályázat esetén kizárólag a pályázó intézmény tudja letölteni a pályázati felületről. Az intézményben történő személyes aláírás választása esetén az intézmény kinyomtatja, hatósági személy előtti személyes aláírás esetén e-mailben megküldi a hatóságnak, elektronikus aláírás esetén e-mailben megküldi a szülőnek.

Az intézményvezető vagy a kapcsolattartó jelöli az online felületen, hogy a NYILATKOZAT hiteles aláírása megtörtént, azonban postára adására vagy online feltöltésére nincs lehetőség.

A pályázó intézmény az összegyűjtött NYILATKOZATOK eredeti példányát (illetve az elektronikusan aláírt NYILATKOZATOK elektronikusan tárolt példányát) 2031. szeptember 29-ig megőrzi, és a Tempus Közalapítvány által kezelt pályázati rendszerben igazolja a nyilatkozatok meglétét annak érdekében, hogy a tanulók számára a támogatói okiratok kibocsátásra kerülhessenek. Az intézmény által megőrzött nyilatkozatokat kérésre a Tempus Közalapítvány számára haladéktalanul rendelkezésre bocsátja.

Hibás NYILATKOZAT
Amennyiben a tanuló/gondviselő a regisztrálás és adategyeztetés alkalmával hibás adattal véglegesítette az adatlapját, és ennek következtében az intézmény hibás szülői NYILATKOZATOT töltött le a csoportos pályázatba felvett tanuló részére, a következő lépéseket kell megtenni a javítás érdekében:

 • Az intézményi kapcsolattartó törölje adott tanulót a pályázatból.
 • A nagykorú tanuló/szülő lépjen be a pályázati felületre saját felhasználónévvel és jelszóval, a „Kérem válasszon tanulót” legördülő menüből válassza ki azt a tanulót, akinek az adataiban javítani szeretne,
 • kattintson a „Tanuló adatai” menüpontra, majd a lap alján az „Újranyitás” gombra,
 • tegye meg a szükséges javításokat, majd nyomjon a „Véglegesítés” gombra, ezzel javította az adatokat,
 • tájékoztassa az intézményi kapcsolattartót arról, hogy az adatok javítása megtörtént.
 • Az intézményi kapcsolattartó ekkor vegye fel újra a tanulót a pályázatba, ezek után a nyilatkozat frissült verzióját töltheti le a tanuló számára.

3.4. Csoport(ok) létrehozása a pályázati felületen

A pályázati folyamat következő lépése a csoport(ok) létrehozása. Egy pályázaton belül több csoport is létrehozható, amennyiben az intézmény több célországi kurzusra is indít csoportot.

Mi a csoport?
Egy csoportról beszélünk, ha legalább 8 tanuló, azonos kurzuskóddal (azonos nyelviskolában, azonos helyszínen, időpontban, azonos szállással) rendelkező nyelvi képzésén vesz részt. Az azonos kurzuskódon belül a nyelviskola a tanulók nyelvi szintje alapján osztja be őket nyelvi csoportokba. A csoportot kísérőtanár(ok) kísérik.

Csoportot létrehozni és szerkeszteni a pályázati felületen, a pályázati időszakban lehet (a felület megnyitásától számított 30 napig).

Csoport létrehozásához meg kell adni a kurzuskereső oldalon kiválasztott kurzus kódját és nyelvét (ahogy a NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZATON szerepel, amennyiben az intézmény előzetesen megegyezett a nyelviskolával a csoport fogadásáról).

3.5. Tanulók rendelése a csoportokhoz

A pályázó intézmény a pályázatába felvett és érvényes SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATTAL rendelkező tanulókat csoportokhoz tudja rendelni a pályázati felületen. A tanulókat csak akkor lehet a csoporthoz rendelni, ha a tanuló az adategyeztetés során tanult nyelvként feltüntette a csoport esetében választott nyelvet.

Figyelem: a pályázó intézmény felelőssége, hogy ellenőrzi, a tanuló valóban tantervi formában tanulja-e az intézményben a megadott nyelveket (vagy azokból osztályozó vizsgát vagy előrehozott érettségi vizsgát tett)! Amennyiben a tanuló olyan nyelvet adott meg, amelyet nem tanul tantervi formában a köznevelési intézményben, a tanulót olyan csoportba nem veszi fel, amely a tanuló által nem tanult nyelvből indulna!

3.6. Kísérőtanár(ok) megadása

Minden csoport esetében meg kell adni a kísérőtanár(ok )számát. Csoportonként meg kell adni egy kísérőtanár nevét és e-mail címet, aki kötelezően az intézmény pedagógusa.

3.7. Csoport(ok) lezárása

A fenti adatok megadása után a csoportot le kell zárni ahhoz, hogy a pályázat fogadását a megjelölt célországi nyelviskola vissza tudja igazolni. A lezárt csoport adatait a továbbiakban nem lehet módosítani.

Csoport lezárása csak abban az esetben lehetséges, ha a Tempus Közalapítvány az online pályázati felületen visszaigazolta, hogy az INTÉZMÉNYI NYILATKOZAT CSOPORTOS NYELVISKOLAI PÁLYÁZATHOZ postán beérkezett, és megfelel a formai követelményeknek. A megfelelő és ellenőrzött intézményi nyilatkozat feltétele annak, hogy az intézmény pályázatot nyújthasson be.

3.8. A célországi nyelviskola elfogadja vagy elutasítja a csoportot

A lezárt csoportokat a célországi nyelviskola látja az online felületen, és visszajelez a csoport elfogadásáról vagy elutasításáról.

A. A nyelviskola visszaigazolja a csoportot:
A nyelviskola köteles elfogadni azokat a csoportokat, melyekről korábban egyeztetett a magyar intézménnyel, és az egyeztetést NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZAT kiadásával zárta.
Amennyiben a magyar intézménynek nincs NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZATA adott kurzusra vonatkozóan, vagy rendelkezik NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZATTAL, de annak tartalma változott (kurzuskód, időpont, tanulók száma, életkora, neme, kísérőtanárok száma), a nyelviskola nem köteles visszaigazolni a csoportot, de lehetősége van rá.

B. A nyelviskola elutasítja a csoportot
Amennyiben a magyar intézménynek nincs NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZATA az adott kurzusra vonatkozóan, vagy rendelkezik NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZATTAL, de annak tartalma változott (kurzuskód, időpont, tanulók száma, életkora, neme, kísérőtanárok száma), a nyelviskola nem köteles visszaigazolni a csoportot. Elutasítás esetén a nyelviskola indokolja az elutasítást (nem adott ki NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZATOT a pályázó intézménynek; eltér a foglalt tanulók száma / neme / életkora / speciális kérései; nem a foglalt kurzuskódra jelentkezett a csoport).

Amennyiben a pályázó intézmény rendelkezik a csoport kapcsán a célországi nyelviskola NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZATTAL, és annak tartalmának megfelelő tanulókat tüntetett fel az online felületen (életkor, nem, speciális kérések), ám a célországi nyelviskola elutasította a csoportot, kérjük, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a nyelviskolával – telefon, e-mail –, mutassa be a kölcsönösen aláírt NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZATOT, és lehetőleg rendezzék a félreértést egymás között.

Ha a nyelviskolával történt kapcsolatfelvétel nem járt eredménnyel, javasoljuk, hogy forduljanak panasszal a Tempus Közalapítvány Nyelvtanulási Egységéhez (nyelviprogram@tpf.hu, a tárgyba írja be: Panasz nyelviskolai elutasítás miatt), és küldjék meg a NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZAT elektronikus változatát, továbbá azt, hogy melyik csoport, milyen indokkal kapott elutasítást.

Ha a kurzuskóddal megjelölt nyelviskola elutasította a csoport fogadását, akkor a csoport az online felületen újra szerkeszthetővé válik (tanulók és kísérőtanárok törlése és hozzáadása, új kurzuskód megadása) vagy a csoport a pályázatból törölhető.

A csoport újra nyitása után a csoporthoz megegyezés esetén újra megadható a megállapodás szerinti kurzuskód, vagy másik kurzuskód adható, azaz új időpontra, helyszínre, nyelviskolához, célországhoz lehet jelentkezni. A csoport lezárása után az új megadott kurzuskód szerinti nyelviskola kapja meg a jelentkezést, aki azt visszaigazolja vagy elutasítja.

Amennyiben az intézmény úgy dönt, hogy nem jelöl meg új kurzust a csoport számára, az elutasított csoport tanulóit törölnie kell az intézményi pályázatból, hogy azok egyéni pályázat keretében vehessenek részt a Külföldi Nyelvtanulási Programban.

3.9. Pályázat lezárása és benyújtása

A pályázó intézmény az online felületen tudja benyújtani a pályázatát a felület megnyílásától számított 30 napon át. A felületen feltüntetjük a pályázat beadási határidejét (pontos dátum, óra, perc).

A pályázat lezárható és benyújtható, amennyiben az összes abban szereplő csoport esetében megtörtént a nyelviskola visszaigazolása (fogadja a csoportot), vagy az elutasított csoportokat a pályázó törölte a pályázatból.

Javasoljuk, hogy a pályázatot az intézmény zárja le és nyújtsa be, amennyiben már nem kíván ahhoz több csoportot hozzátenni, és a feltüntetett csoportjait a nyelviskolák visszaigazolták és jóváhagyták, mert ebben az esetben gyorsabb lehet a támogatói okirat kézhezvétele, és pl. megkezdhető az utazások szervezése, foglalása.

A pályázat lezárásával kizárólag a felületen lezárt és a nyelviskola által a felületen visszaigazolt csoportok kerülnek bírálatra.

Amennyiben az intézmény a pályázati határidőre nem zárja le pályázatát, a Tempus Közalapítvány érvényes pályázatként fogadja be a lezárt és visszaigazolt csoportokat.

4. LÉPÉSEK NYERTES PÁLYÁZAT ESETÉN

4.1. Támogatói döntés

A 2019/20-as tanévben csoportos nyelviskolai pályázat esetén a bírálat egyszerűsített: a támogatói döntés a pályázat formai megfelelése esetén automatikus (a Tempus Közalapítvány az intézményi nyilatkozatot jóváhagyta, és a megjelölt nyelviskolák visszaigazolták a csoportok fogadását).

A bírálatot követően a Tempus Közalapítvány TÁMOGATÓI OKIRATOT ad ki a nyertes pályázó intézmény részére, továbbá az abban feltüntetett valamennyi tanuló részére közvetlenül TÁMOGATÓI OKIRATban biztosítja az ösztöndíjat.

A támogatási összeg kifizetésének időpontjáról a TÁMOGATÓI OKIRAT tartalmaz részleteket.

4.2. Az utazás szervezésének megkezdése

A Tempus Közalapítvány nem köti a számlák elszámolhatóságát a támogatói okirat kibocsájtásának dátumához, hanem saját felelősségre, a pályázatba bevont tanulók anyagi felelősségvállalása nélkül megkezdheti saját forrásból a beszerzéseket.

A pályázó intézmények a pályázati tevékenység megkezdésekor benyújtott Intézményi Nyilatkozatban a következőt fogják aláírni: “A pályázatot benyújtó intézmény tudomásul veszi, hogy a támogatói okirat kibocsátása előtt csak saját felelősségére kezdheti meg a Külföldi Nyelvtanulási Program megvalósítása érdekében történő esetleges beszerzéseket. Amennyiben a támogatói okirat nem jön létre, vagy a támogatói okirat kibocsátását megelőzően felmerültek olyan költségek, melyek a létrejött támogatói okirat szerint nem számolhatók el, ezen költségeket sem a Támogatóra, sem a pályázatban felsorolt tanulókra (szülő(k)re/gondviselőre) nem háríthatja át.

Az utazással és a külföldi tartózkodással kapcsolatos hasznos tippeket és információkat a program honlapján olvashatnak, az oldalt folyamatosan frissítjük.

A Tempus Közalapítvány nem vesz részt a nyertes pályázók utazásának megszervezésében.

Az utazás megszervezésénél a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok szerint szükséges eljárni.

Javasolt az utazási jegyek megvásárlásához utazási iroda közreműködését kérni, különösen repülőjegyek vásárlása esetén. Szintén utazási iroda segítségét lehet kérni abban, hogy milyen legjobb útvonalat talál a célországi nyelviskola eléréséhez. A vasúti jegyeket közvetlenül a MÁV kapcsolattartóinál is megrendelheti és megvásárolhatja a pályázó intézmény (további információ). Az utazást úgy kell megszervezni, hogy az beleférjen a tanulói támogatás keretösszegébe, és megfelelő összeg maradjon a biztosításra, illetve az egyéb megélhetési költségekre.

Az utazás időpontjáról a nyelviskolával szükséges egyeztetni a transzfer megszervezése miatt.

Semmiképpen nem javasoljuk, hogy szülői nyomásra a pályázó intézmény a keretösszegnél drágábban vásároljon utazási jegyeket, pl. azért, hogy a tanulók számára az utazás kényelmesebb legyen. A programban való részvételhez nem lehet szülői pénzügyi hozzájárulást kérni, az sértené az egyenlő bánásmód elvét. Ez alól az az eset sem kivétel, ha látszólag minden érintett (tanuló és szülő(k)/gondviselő) egyetért az egyéni hozzájárulás szükségességével. Felhívjuk figyelmüket, hogy a legtávolabbi célországba (Írország) 250 euróért el lehet jutni vonattal, amely összeg kényelmesen belefér a támogatási keretbe. Azok a tanulók, akik ragaszkodnak bizonyos utazási feltételekhez, egyéni pályázat keretében tudnak részt venni a programban, ahol igényeik maradéktalanul érvényesíthetők.
Olyan esetben, amikor jelentősen alacsonyabb áron foglalható utazási jegy néhány nappal korábbi érkezéssel vagy néhány nappal későbbi távozással, elképzelhető, hogy a nyelviskola külön térítés ellenében tud a többletnapokra is szállást biztosítani, azonban erre nem kötelezhető. (Az intézmény a szülőkkel, tanulókkal történő egyeztetést követően dönthet a többletnapokról, a nyelviskola által biztosított vagy egyéb szállás foglalásáról.)

4.3. Egyeztetés a nyelviskolával

Nyertes pályázat esetén a nyelviskolával mielőbb érdemes felvenni a kapcsolatot. Szükséges pontosítani az összes kint tartózkodással kapcsolatos információt, amennyiben ezt előzetesen nem tették volna meg:

 • a pontos érkezés és távozás időpontjáról és a transzfer szervezéséről,
 • a tanfolyami napok órarendjéről,
 • a délutáni és a hétvégi programok ütemezéséről,
 • az elszállásolás részleteiről,
 • a helyi közlekedésről,
 • a kísérőtanárokkal való együttműködésről (nyelviskola esetleges kérései/nyelviskola által felajánlott esetleges hospitálási vagy tanfolyami részvétel felajánlása),
 • az étkezés esetleges kérdéseiről,
 • a házirendről,
 • a nyelviskola által elvárt és előírt dokumentumokról,
 • stb.

A nyelviskola adatokat kérhet be a tanulókról az intézményi kapcsolattartótól például annak érdekében, hogy

 • fel tudjon készülni a tanulók fogadására (pl. név, allergia, állampolgárság),
 • nyilatkozatot készíthessen elő a nyelviskolai házirend betartásáról és a tanfolyami részvétel szabályairól,
 • meg tudja keresni a tanulót online szintfelmérő teszttel.

Az egyes nyelviskolák belső működése szabályozza, hogy milyen dokumentumokat használnak, és ehhez milyen adatokra van szükségük.

Szükséges, hogy a hazai pályázó intézmény saját fogalmazású adatkezelési tájékoztatót készítsen (arról, hogy a programban való részvétel érdekében harmadik fél részére mely tanulói adatok kerülnek átadásra), és írasson alá a szülőkkel/gondviselővel egy hozzájárulási nyilatkozatot adatkezeléshez.

Bár a kísérőtanárok kizárólag a nemzeti köznevelési törvény szerint pedagógus munkakörbe alkalmazottak lehetnek, és így (Ld. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 3.F: büntetlen előéletűek, az egyéb büntetőjogi felelősségre vonatkozó szabályok hatálya alatt nem állnak), azaz már a magyar intézmény bekérte velük kapcsolatban az erkölcsi bizonyítványt, a nyelviskolák egy része a helyi szabályozásnak megfelelően mégis kéri, hogy a Külföldi Nyelvtanulási Programban kísérőként részt vevő pedagógusok előzetesen megküldjék számukra a hatályos erkölcsi bizonyítványukat, mellyel igazolni tudják, hogy nem állnak foglalkozástól vagy tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt, és büntetlen előéletűek.
Erkölcsi bizonyítvány igénylésére évente négyszer ingyenesen van lehetőség (http://www.mo.hu).

Amennyiben a nyelviskola a saját nyelvén kéri be az erkölcsi bizonyítványt, úgy a pályázó intézmény feladata és felelőssége az erkölcsi bizonyítvány hiteles fordításáról gondoskodni. A pályázó intézmény ennek költségeit a szervezési támogatásból fedezheti.

Pályázatukhoz és a Külföldi Nyelvtanulási Programban való részvételükhöz sok sikert kívánunk!


A Tempus Közalapítvány Nyelvtanulási Egységének munkatársai örömmel állnak a pályázó intézmények rendelkezésére, hogy a leghasznosabban tudják kihasználni a program által nyújtott lehetőségeket a tanuló nyelvi előrehaladása érdekében:


Telefon: +36 1 236 5055


E-mail: nyelviprogram@tpf.hu


Honlap: https://www.knyp.hu

Jegyzetek

(1)

“A Külföldi Nyelvtanulási Program kedvezményezettjei a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt) 7. § (1) bekezdés c) gimnáziumi és d) szakgimnáziumi képzésben részt vevő, 9. és 11. évfolyamos tanulói, akik az Nkt 4. § 1.7. gimnáziumi nevelés-oktatás, 1.8. szakgimnáziumi nevelés-oktatás, 1.12. nemzetiséghez tartozók gimnáziumi nevelése-oktatása, 1.13. nemzetiséghez tartozók szakgimnáziumi nevelése-oktatása köznevelési alapfeladat szerint vesznek részt középiskolai oktatásban.”

(2)

Lásd: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, 5. oldal, 3/D pontban: “A célországi nyelviskolától/nyelviskoláktól a csoport(ok) fogadása érdekében a Kedvezményezett intézmény a Támogató által rendelkezésére bocsájtott minta alapján NYELVISKOLAI FOGADÓNYILATKOZATOT szerez be, amelynek keretében a célországi nyelviskola vállalja az egyeztetett csoport (létszám, életkorok, nemek arányának megadásával) fogadását a megállapodott kurzusra (helyszín, dátum, életkor, szolgáltatási csomag). A Kedvezményezett intézmény a lefoglalt nyelviskola kapacitás igénybevételéért a pályázat keretében pénzügyi felelősséget vállal, amennyiben a pályázott támogatást elnyeri. A Kedvezményezett intézmény a célországi nyelviskolával folyamatosan kapcsolatot tart.

(3)

Hitelesítés: “A másolat hiteles, dátum” + képviselő aláírása

(4)

Ld. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 5. pont: “A tanulók a 2019/20-as pályázati évben kizárólag azt az idegen nyelvet választhatják, amelyet a 2019/20-as tanévben, a velük jogviszonyban álló köznevelési intézményben, tantervi keretek között tanulnak. Az az idegen nyelv is választható, amelyből a tanuló már korábban osztályozó vizsgát vagy előre hozott érettségi vizsgát tett, illetve amelyből a tanuló nyelvvizsgát szerzett. A jelen felhívásnak megfelelő nyelvválasztásról a Kedvezményezett intézmény gondoskodik, és annak ellenőrzését az Intézményi Nyilatkozatban vállalja.

Ugrás a lap tetejére