Tartalom

I. Alapvető kérdések

Hol találom a SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOT?
Milyen aláírással szükséges ellátni a SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOT?
Kinek kell aláírni a NYILATKOZATOT?
Hány dokumentumot kell letölteni és hányat feltölteni?

II. Teendők a pályázati rendszer által generált NYILATKOZATTAL

 1. Előzetes Ügyfélkapus regisztráció
 2. A NYILATKOZAT mentése
 3. A NYILATKOZAT elektronikus hitelesítésének lépései
  3.1. Belépés a rendszerbe
  3.2. A fájl kiválasztása
  3.3. A fájl feltöltése
  3.4. Ügyfélkapus azonosítás
  3.5 A fájl letöltése és mentése
 4. További teendők az elektronikusan aláírt NYILATKOZATOKKAL
 5. Hogyan ellenőrizhető, hogy kinek az elektronikus aláírása szerepel a dokumentumon?

I. Alapvető kérdések

Hol találom a SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOT?

 • Egyéni nyelviskolai pályázat esetén a pályázati felületen a tanulói regisztráció és adategyeztetés lezárását követően, az egyéni pályázat indítása után a pályázati rendszer generálja a SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOT (a továbbiakban NYILATKOZAT).
 • Csoportos nyelviskolai pályázat esetén a pályázó intézmény tudja letölteni a NYILATKOZATOT a pályázati felületről, miután a tanulót hozzárendelte az iskolai csoportos pályázathoz.

Milyen aláírással szükséges ellátni a SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOT?

A NYILATKOZATOT

 • egyéni nyelviskolai pályázat esetén kizárólag elektronikus aláírással lehet hitelesíteni Ügyfélkapun keresztül.
 • csoportos nyelviskolai pályázat esetén lehetőség van elektronikusan aláírni, de a pályázó intézményben (vagy speciális esetben hatóság előtt) is alá lehet írni személyesen. (Ld. CSOPORTOS NYELVISKOLAI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSE Lépésről lépésre c. dokumentum 3.3)

Kinek kell aláírni a NYILATKOZATOT?

A NYILATKOZATOT:

 • a nyelvtanulási programban résztvevő tanulónak és
 • a szülő(i)nek/gondviselőnek kell aláírniuk.

A dokumentumot mindkét szülőnek alá kell írni. Csak abban az esetben elegendő egy törvényes képviselő aláírása, ha csak egy szülő/gondviselő gyakorolja a kizárólagos felügyeleti jogot (válás vagy elhalálozás következtében). Ezt a tényt elektronikus aláírás esetén a pályázati felületen jelölni kell.

Hány dokumentumot kell letölteni és hányat feltölteni?

Minden aláíró (azaz a szülő(k)/gondviselő és a tanuló) ugyanazt a pályázati rendszer által generált dokumentumot írja alá elektronikusan a saját Ügyfélkapu fiókján keresztül.

Az Ügyfélkapu szabályai szerint 1 dokumentumot maximum 1 elektronikus aláírással lehetséges ellátni, ebből következik, hogy a pályázati rendszerből letöltött dokumentumot az érintettek egyenként, saját Ügyfélkapujukon belépve tudják elektronikus aláírásukkal ellátni, így végeredményképpen annyi elektronikusan aláírt azonos tartalmú nyilatkozat keletkezik, ahány aláíró van, ezeket mind fel kell tölteni a pályázati felületre.

II. Teendők a pályázati rendszer által generált NYILATKOZATTAL

1.      Előzetes Ügyfélkapus regisztráció

Előfeltétel, hogy minden aláíró rendelkezzen saját, aktív Ügyfélkapu fiókkal, amelynek a létrehozása ingyenes.

Ahhoz, hogy be tudjon lépni az Ügyfélkapun, létre kell hoznia személyes ügyfélkapus azonosítóját. Ezt bármely természetes személy megteheti. Az ügyfélkapus azonosító létrehozása egy regisztrációs eljárás, melyet bármelyik regisztrációs szervnél – okmányirodában, kormányablakban, a NAV főbb ügyfélszolgálatain, konzulátusokon, egyes postai ügyfélszolgálatokon kezdeményezhet.

Az Ügyfélkaput nem csak magyar állampolgárok használhatják. EGT- állampolgárok esetében EGT-s személyazonosító igazolványt vagy útlevelet, EGT-országon kívüli külföldiek esetén útlevelet kell bemutatni a regisztrációhoz.

Fontos, hogy az Ügyfélkapuhoz tartozó belépési adatait őrizze meg: felhasználónév, a megadott e-mail cím, (ahová pl. elfelejtett jelszó kérhető), belépési jelszó.

Ne felejtse el, hogy az Ön Ügyfélkapu fiókja kizárólag az Ön tulajdona, az azon keresztül végzett műveletek jogi következményekkel járnak, ezért belépési adatait semmilyen körülmények között ne adja át másnak!

További információ: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu/regisztracio.

2.      A NYILATKOZAT mentése

Egyéni nyelviskolai pályázat esetén a pályázó tölti le a NYILATKOZATOT a pályázati felületről. A NYILATKOZATOT ezután le kell menteni a számítógépre:

 • kattintson a „Dokumentumtár” menüpontra,
 • A „Dokumentumtár”-on belül, a letöltések fülön találja meg a NYILATKOZATOT,
 • Kattintson a letöltés ikonra! (A letöltött dokumentumok alaphelyzetben a számítógép Leltöltések könyvtárába kerülnek, hacsak letöltéskor nem adjuk meg a konkrét mappát, ahová a dokumentumot menteni szeretnénk.)

Csoportos nyelviskolai pályázat esetén a NYILATKOZATOT kizárólag a pályázó intézmény tudja letölteni a pályázati felületről, amelyet a szülő(k)/gondviselő és a tanuló az intézményben tudnak aláírni. (Szülő(k)/gondviselő egyéb hatóság előtt is tud hitelesen aláírni, lásd csoportos pályázati útmutatóban). Elektronikus aláírás választása esetén a NYILATKOZATOT az intézmény e-mailben megküldi a szülőnek/gondviselőnek, aki azt elektronikus aláírással ellátva e-mailen visszaküldi az intézménybe. Csoportos pályázat esetén a tanuló kizárólag a pályázó intézményben, személyesen írja alá a rendszer által generált, az iskola által kinyomtatott NYILATKOZATOT.

3.      A NYILATKOZAT elektronikus hitelesítésének lépései

 3.1. Belépés a rendszerbe

A hitelesítés az AVDH rendszerben történik. Keresse fel a következő honlapot: https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes

3.2. A fájl kiválasztása

A https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes linkre kattintva megjelenik az elektronikus hitelesítési felület, ahol az alábbi ábrát látja.

Kérjük, válassza ki az Ön által elmentett fájlt (lásd 2. pontban), amelyen a hitelesítést el szeretné végezni:

3.3. A fájl feltöltése

A fájl behúzása/betallózása után lehet megjelölni a hitelesítés típusát: „Hiteles pdf”. (Lásd 1. buborék) A pályázati rendszer a NYILATKOZATOT pdf formában készíti el, ezen ne változtasson.

Ezután el kell fogadni az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF). (Lásd 2. buborék)

Ezt követően a  FELTÖLTÉS  gombra kattintva indíthatja el az elektronikus hitelesítési folyamatot. (Lásd 3. buborék)

A FELTÖLTÉS gombra kattintva az Ügyfélkapus azonosítási ablak automatikusan felnyílik.

3.4. Ügyfélkapus azonosítás

Az elektronikus hitelesítéshez a felhasználónak azonosítania kell magát Ügyfélkapus felhasználónevével és jelszavával. Ha szükséges, nyissa meg az Ügyfélkapu létrehozásakor kapott e-mailt, ami ezeket az adatokat tartalmazza, illetve az Ügyfélkapu létrehozásakor megadott e-mail címére új jelszót is kérhet, ha elfelejtette jelszavát.

3.5 A fájl letöltése és mentése

Sikeres azonosítás után az AVDH rendszer hitelesíti a dokumentumot, mely letölthető a hitelesítési felületről.

A letöltött dokumentumot el kell menteni. Kérjük, jegyezze meg a mentés helyét, és ha szükséges, írja fel a fájl nevét.

Az elektronikusan hitelesített dokumentum neve egy hosszú betűkód, melyet nem szabad módosítani (pl. avdhA6-e917e434-51d2-4fb8-b879-13b2698fb814), mert módosítás esetén a dokumentum a továbbiakban nem hiteles. Az elektronikus aláírással ellátott dokumentumon semmilyen módosítás nem végezhető!

Minden aláírónak külön, a saját Ügyfélkapus bejelentkezési adataival kell megismételni az elektronikus aláírási folyamatot, így végül az aláírók számának megfelelő, elektronikusan aláírt dokumentum lesz.

4.      További teendők az elektronikusan aláírt NYILATKOZATOKKAL

Az elektronikus aláírási folyamatot követően annyi elektronikusan aláírt dokumentum keletkezett, ahány aláíró van:

 • max. 3 darab = tanuló + 2 szülő/gondviselő
 • min. 2 darab = tanuló + 1 szülő/gondviselő

Az elektronikus hitelesítéssel ellátott NYILATKOZATOK szöveges tartalma teljes mértékben megegyezik, egyedül az elektronikus aláírás különbözteti meg őket, amelyet a 5. pontban leírt módon tud ellenőrizni.

A.      Egyéni nyelviskolai pályázat esetén

Az elektronikusan aláírt NYILATKOZATOKAT a pályázati felületre fel kell tölteni (Dokumentumtár menüpont/feltöltések fül). A megfelelő személyhez kell a megfelelő nyilatkozatot feltölteni a feltöltés ikonra kattintva.

Az elektronikus aláírással hitelesített dokumentum kinyomtatására, postai beküldésére nincs lehetőség, mert az elektronikus aláírással hitelesített dokumentum kizárólag elektronikus formában érvényes.

Feltöltéskor a pályázati rendszer a NYILATKOZATOKON formai ellenőrzést végez:

 • megvizsgálja, hogy a generált nyilatkozat lett-e feltöltve vagy annak szövege nem szenvedett-e módosítást,
 • ellenőrzi, hogy az elektronikus aláírás az összes aláírásra kötelezett személy részéről rendben van-e, vagyis a Nyilatkozatban megjelölt személyek látták-e el elektronikus aláírással a dokumentumot,
 • a Nyilatkozaton szereplő valamennyi személytől beérkezett-e az elektronikusan aláírt Nyilatkozat.

Amennyiben az ellenőrzés során a rendszer hibát észlel, úgy a Nyilatkozatokat nem fogadja el, a pályázati folyamat nem folytatható.

Fontos tudni, hogy pályázatot benyújtani csak a hiteles és elfogadott NYILATKOZAT esetében tud a pályázó.

A NYILATKOZATOK ellenőrzése időt vesz igénybe, kérjük, legyen türelemmel!

Feltöltött nyilatkozat esetleges módosítása:
NYILATKOZATOT módosítani a pályázat benyújtása előtt lehetséges.
Abban az esetben, ha olyan SZÜLŐI NYILATKOZATOT töltött fel,
• amelyben nem a helyes bankszámlaszám, bankszámla-tulajdonos szerepel,
• amelyet nem látott el elektronikus hitelesítéssel,
• esetleg nem a megfelelő dokumentumot töltötte fel, vagy nem a megfelelő helyre töltötte fel a dokumentumot,
• vagy a pályázat nyelvén szeretne változtatni:
javítani úgy lehet, hogy pályázatát visszavonja a PÁLYÁZAT menüponton belül a “Részvétel csoportos vagy partneriskolai pályázaton” szövegdobozban található szövegben az “egyéni pályázatát itt vonhatja vissza” linkre kattintva.

Ezt követően lépjen ki a pályázati rendszerben felhasználói fiókjából, majd ismét belépve indítsa újra a pályázatát (egyéni pályázatot indít gombbal újra indítja az egyéni pályázati folyamatot). Ismét megadja banki adatait, illetve a választott nyelvet, és az új generált nyilatkozatot elektronikusan aláírják, majd feltölti a pályázati felületen saját fiókjának dokumentumtárába.

A feltöltött NYILATKOZATOKAT a Tempus Közalapítvány ellenőrzi: majd akkor lehet továbblépni a pályázás folyamatában, ha a nyilatkozatok megfelelőek. (Amennyiben ellenőrzéskor formai hibát észlelünk, ezt jelezzük a pályázónak, aki javított NYILATKOZATOT tölthet fel.)

Amennyiben szükséges, a “Tanulói adatai” menüpont alatt megadott adatokat is módosíthatja (ld.: Egyéni nyelviskolai pályázat lépésről lépésre 2.2 pont)

B.      Csoportos nyelviskolai pályázat esetén

Az elekronikusan aláírt NYILATKOZATOKAT az intézményi kapcsolattartónak e-mailben vissza kell küldeni. Az intézményi kapcsolattartó ellenőrzi a dokumentumokon az aláírók személyét (lásd 9. pont), és jelöli a pályázati felületen, ha rendben találja azokat. Az intézmény az elektronikusan hitelesített Nyilatkozatokat elektronikusan őrzi.

5.      Hogyan ellenőrizhető, hogy kinek az elektronikus aláírása szerepel a dokumentumon?

Az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok látszólag egyformák, az elektronikus aláírás csak elektronikusan ellenőrizhető.

A következő módon lehet megtekinteni, hogy az AVDH bélyegző mögöttes tartalma hogyan azonosítja az aláírót:

 1. a számítógépre lementett, elektronikusan aláírt fájlt Adobe Reader szoftverrel meg kell nyitni.
 2. a képernyő bal oldalán látható gémkapocsra kell kattintani:
 • Ezután a felnyíló ablakban található pdf fájl nevére kell kattintani:
 • Ekkor jelennek meg az aláíró adatai:

PÁLYÁZATUK BENYÚJTÁSÁHOZ SOK SIKERT KÍVÁNUNK!